Maturitní obory -  Předškolní a mimoškolní pedagogika, Informační služby = pohovor + známky z 1. pololetí 8. třídy, písemné testy Cermat z ČJ, M, dovednostní testy (pouze pedagogika) + motivační dopis zasílaný s přihláškou

Učební obory - Cukrář, Aranžér - designér, Pekař      = pohovor + známky z 1. pololetí 8. třídy (musí být ale vyplněné vše).  Kritéria přijetí najdete u oborů.