Jaselská - žákyně oboru PG, cca 200 m od školy. Tel.: 702 023 522

Boženy Němcové - žákyně všech ostatních oborů. Tel.: 702 113 819

Stravování:   

Jídelna SPŠ MB (snídaně, obědy, večeře).

Vedoucí vychovatelka: Z. Sobotková  

DM B. Němcové má dvě volná místa.