Termíny přijímacích zkoušek:

3., 4. května - písemné testy z M a ČJ, pohovory (IS)

5. května - dovednostní testy PMP

6. května - dovednostní testy PMP, pohovory Aranžér

7. května - pohovory Cukrář, Pekař