Seznamy učebnic a pomůcek pro školní rok 2022/23 najdete zde:

https://issmb.cz/index.php/pro-studenty-top/seznam-ucebnic-pro-skolni-rok.html

Zkratky: PG - předškolní a mim. pedagogika

IS = informační služby (CR a MT)

CU = cukráři, PE = pekaři, DES = designéři