Druhé kolo přijímacích zkoušek:

Informační služby (2 místa) 

Aranžér - designér (2 místa)

Co je třeba: přihláška, vysvědčení z 8. a 9. třídy

Kontaktujte ředitele školy - tel.: 724 292 704