Maturitní obory:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Informační služby - cestovní ruch nebo knihovnictví

Učební obory:

Cukrář,   Pekař,   Aranžér - designer

Domovy mládeže - Jaselská, Boženy Němcové

Tel.: 326 321 649, Facebook, Instagram, Video, Foto