Maturitní obory -  Předškolní a mimoškolní pedagogika, Informační služby = pohovor + známky z 1. pololetí 8. třídy, písemné testy Cermat z ČJ, M, dovednostní testy (pouze pedagogika) + motivační dopis zasílaný s přihláškou

Učební obory - Cukrář, Aranžér - designér, Pekař      = pohovor + známky z 1. pololetí 8. třídy (musí být ale vyplněné vše).  Kritéria přijetí najdete u oborů.

Zorganizovali jsme pro zájemce DOD video on-line. Odkaz na video on-line je zde: Video online

Další video, ve kterém si můžete školu prohlédnout