Dobré ráno, postupně zprovozňujeme další činnosti distanční výuky. Tato zpráva se týká cukrářů a pekařů. 

Od zítra začne nabíhat povinná výuka odborného výcviku, kterou bude  paní učitelka Nováková pro všechny žáky obou oborů. Její hodiny budou povinné. Termíny a vše potřebné sdělí paní Nováková žákům sama. 
 

 

Základní manuál č. 1 pro období říjen 2020:
1. Žákům bude škola zpřístupněna od středy do pátku (14. - 16. října) vždy od 8.00 do 12.00 hodin pro vyzvednutí věcí z šatních skříněk. Do školy budou vstupovat zásadně zadním vchodem maximálně dvě osoby. Vždy budou mít roušku nasazenou na ústech i na nose! Za vchodem provedou dezinfekci rukou. Ve škole se nezdržují a odchází opět zadním vchodem. Ve škole nedělají žádné skupinky. Upozorňuji, že pan školník je nemocný a nemůžeme tedy nikomu půjčovat klíče.
2. Domovy mládeže budou zpřístupněné takto: Jaselská - pátek 16. 10. v 11.00 - 18.00 hodin. Boženy Němcové - dnes 12.00 - 17.00 hodin a pátek 16. 10. v 11.00 - 18.00 hodin. Opět platí všechna hygienická nařízení jako ve škole.
3. Pokud bude žákům nařízena pracovní povinnost, je škola povinna zajistit otevření DM pro tyto žáky. Škola by v tom případě provozovala DM v Jaselské ulici.
4. Karmelka bude mít až do odvolání otevřeno od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Na Karmelce bude kompletní personál po celou provozní dobu - Zítková, Brejtrová, Zaplatílková.  
5. Školní dílny budou pokračovat v provozu - ten bude zajištěn pouze zaměstnanci školy. Pekařská výroba bude omezena pouze na objednávky, cukrářská výroba bude zachována v co nejvyšší míře. Na konci tohoto týdne situaci vyhodnotíme a rozhodneme, jak v dalších dnech.
6. Praxe v MŠ jsou pouze přerušené a budou pokračovat, jakmile to bude možné. Prosím žákyně třídy PG3, aby o tomto informovali NEPRODLENĚ v MŠ.
7. Všechny praxe a odborný výcvik jsou do odvolání převedeny na distanční výuku. V nejbližších hodinách rozhodnu o formě distanční výuky pro OV. Distanční výuka nahrazující praxe již byla určena.
8. Zaměstnanci školy i nadále budou výuku zaměřovat tak, aby byla smysluplná a abychom připravili naše žáky co nejlépe pro budoucí život i pro jejich životní zkoušky.
9. Situace je náročná, ale my ji zvládneme. Vše budu vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat. Přeji všem co nejlepší dny.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Na základě pokynu nového MZ vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Zároveň žádám všechny žáky, aby nechodili do malých uzavřených prostor a nezdržovali se ani v obchodních centrech. Ředitelské volno se týká výuky ve škole - netýká se praxí mimo školu (tam nejsou žáci ve velkých třídních skupinách). Karmelka bude otevřená - všechny zakázky vyrobíme. Páteční výroba se přesouvá na čtvrtek a dokončení výroby a expedici zajistí zaměstnanci školy.
Věřím, že žáci pochopí, že opatření činím v jejich zájmu. Každá i drobnost, která pomůže eliminovat virus, je dobrá. Myslete prosím nejen na sebe, ale především na své blízké, seniory (i my budeme jednou staří), kamarády, spolužáky, rodinu...

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, chtěl bych, abyste věděli, že na rozdíl od státu jsme se o prázdninách v naší škole připravili na různé varianty vývoje. Očekávali jsme, že se může stát doslova cokoli. Je pravda, že jsme doufali, že ani jednu z připravených variant nebudeme muset použít. Nyní nastala situace, že jsme v neděli 6. 9. spustili krizové řízení školy, která nám umožňuje pružně reagovat na vývoj. V neděli jsme byli prvně informováni, že dva naši žáci (nerozlišuji pohlaví) byli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. To však ještě neznamená, že jsou pozitivní. Ještě v neděli jsme spustili připravená opatření a čekali na další zprávy. Všechna opatření byla preventivní.
Proto nás dnes informace o jednom pozitivně testovaném nepřekvapila a byli jsme schopni okamžitě reagovat. Telefonicky jsme kontaktovali všechny vytrasované osoby, včetně pracovníků školy a vysvětlili jsme jim, jaký bude postup den po dni. Ihned jsme provedli mimořádnou dezinfekci prostor školy.
Přijali jsme i další opatření tak, abychom eliminovali možnost nákazy. Děláme opravdu vše možné a troufám si tvrdit, že jdeme i za hranice. Děláme vše pro to, abychom ochránili všechny v naší škole.
Je velmi smutné, že MŠMT ani MZ nebylo dodnes schopné pomoci školám. Ředitelé škol nemají naprosto žádný návod, jak postupovat. Na nich visí obrovská zodpovědnost. To oni musí rozhodnout, jaké kroky se v jejich škole, jídelně, domově mládeže či ve školních dílnách a obchodech budou dělat. Dosud jsme od státu neobdrželi ani jednu jedinou korunu za zajištění hygienických podmínek ve škole! Přesto jsme výborně vybaveni vším na trhu dostupným.
Mějte prosím tedy trpělivost a věřte mi a nám, že uděláme vše, co je třeba.
Děkuji všem, že zachováváte s námi chladnou hlavu a že dodržujete přijatá opatření.
V žádném případě nechci nastavovat v naší škole pravidla, která by byla přehnaná. Snažíme se vytvořit podmínky, které nezlikvidují pohodovou atmosféru v naší škole. Atmosféru, které si tak vážím.
Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, dny příští zvládneme a zase bude fajn. Jen to pár dní bude náročnější.

Zase bude svítit slunce nad naší Alma mater.
Štefan Klíma

 

Třída IS4 je od tohoto okamžiku v karanténě - jeden z žáků třídy byl pozitivně testován. Žákům ostatních tříd nehrozí žádné nebezpečí, neboť pozitivně testovaný žák byl ve škole pouze v pondělí. Bohužel v karanténě je i několik pedagogických pracovníků školy, proto budeme upravovat rozvrhy, a některé třídy budou mít BZV. Přijali jsme ve škole další epidemiologická opatření. Právě probíhá mimořádná dezinfekce některých prostor.


Prosím všechny žáky, aby dodržovali základní hygienická pravidla - pravidelně si myli či dezinfikovali ruce, dodržovali odstupy a ve společných prostorech nosili roušky. Zároveň vás všechny prosím - buďte ohleduplní, nechoďte do školy, pokud cítíte, že vám není dobře. Zároveň prosím, nedělejte paniku. Vše zvládneme. Jsme připraveni. Víme, co je třeba, a v naší škole uděláme vše, co umíme. 

 

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Klíčové je zejména - udržování vzdálenosti, větrání a dle MZ nošení roušek.

Rodiče roušky nosit musí.

Dle Ministerstva zdravotnictví se na některé osoby tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

Ředitel školy rozhodl, že maturanti musí před vstupem do školy nasadit roušku. Tu musí mít po celou dobu ve společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety). V učebnách maturanti nemusí mít roušku nasazenou. V případě, že maturant nebude vybaven rouškou, může si ji zakoupit u vchodu do školy na recepci. Cena chirurgické třívrstvé roušky je 20,- Kč.

Ředitel školy žádá všechny maturanty, aby dodržovali všechna hygienická nařízení, aby si u vchodu dezinfikovali ruce, stejně tak před vstupem do učebny. 

Je něco málo před pátou ranní a sousedovic kohout už zase kokrhá. Dnes mě čeká den D. Hned od rána nás čekají přijímací zkoušky z tělocviku, hudebních dovedností a pohovory. K tomu pokračuje ve škole všemi velmi oblíbený audit hospodaření školy. A aby toho nebylo málo, řešíme ještě maturity a závěrečné zkoušky, k tomu