Pondělí 2. listopadu bylo pro čtyřicet našich žáků dnem „D“. Čekal je totiž studijní pobyt v Anglii, konkrétně ve městě Worthing. Žáci samozřejmě neabsolvovali cestu sami, doprovázeli je čtyři učitelé, kteří je po celou dobu zájezdu opatrovali, jak se říká, oko v hlavě. Nálada našich žáků před odjezdem byla plna očekávání a nedočkavosti. Cesta začínala u naší školy, kde nás vyzvedl krásný autobus se dvěma řidiči a paní průvodkyní, a pokračovala přes Německo, Belgii a Francii.

skolaS koncem školního roku uzavíráme také realizaci projektu „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“.

A co nám projekt přinesl? Podařilo se vybavit školu nádobami na tříděný odpad a také tematickými nástěnkami, abychom nikdy nezapomínali, jak velký význam třídění odpadu má a jak moc záleží na každém z nás. V parku před školou bylo zřízeno nové místo pro třídění odpadu nejen pro naše studenty, ale i pro přilehlé subjekty a širokou veřejnost.

Studenti třídy N1A vyrobili kvalitní studijní materiály pro mladší spolužáky z naší školy, ale také pro všechny žáky ZŠ v Mladé Boleslavi, do kterých byly rozeslány. Pomocí letáků jsme se snažili ovlivnit také občany a firmy působící v okolí, především na Českobratrském náměstí. Letáky vytvářeli studenti tříd OIS1, EP1, CA2 a C1.

Vyřazené učebnice, nepovedené i povedené písemky, staré noviny atd. pomáhali likvidovat studenti tříd P2, CA3 a OIS1. Výtěžek za sběr věnujeme chudé africké rodině na pořízení kozy.

Celkem 136 studentů tříd EP1, EP2, OIS1, OIS2, PP2, PP3, C1 a CA2 absolvovalo výukový program Ekocentra Zahrada při DDM Mladá Boleslav „Co tu po nás (ne)zbyde…odpady. Forma, jakou Bc. Jan Cindr předával informace, byla velice zábavná a originální. Budeme se snažit o další spolupráci, abychom neošidili ani příští prváky. Vítězové soutěží si pochutnali na sladké odměně.

Na internetových stránkách školy byl zřízen e-learningový kurz: Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“. Zde najdete vytvořené výukové materiály, letáky, fotografie a další informace. Je přístupný pro hosty bez hesla.

Děkuji všem kolegům a studentům za spolupráci, za chuť udělat něco neobvyklého, za to, že budeme třídit odpad ze všech sil…

Zde můžete shlédnout fotografie z projektového dne a fotografie dokumentující výstupy našeho projektu:

Alena Bělková

 

 

Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“ byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život. Vyhlašovateli programu jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Generálním partnerem programu je společnost TOYOTA.

Více informací naleznete na www.skolaprozivot.cz

obr

 

 

 

                                            

Podrobnosti ke stážím ve Španělsku.

Termín zahájení přípravy: 14. ledna 2013, každý týden 2 hodiny (španělština, angličtina, místopis,...)

Počet žáků: 25 (v tomto výběru obory - informační služby, cukrář, prodavač, aranžér, obchodník)

Místo: Granada, Cordoba (Španělsko - při jižní hranici)

Odjezd: konec března, začátek dubna

Počet dní: 14

Počet skupin: 2

Přihlášky: od 7. ledna do 10. ledna u ředitele školy

V listopadu jsme navštívili Ekocentrum Zahrada při DDM Mladá Boleslav. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu "Co tu po nás (ne)zbyde...odpady". Spousta důležitých informací se k nám vkrádala zábavnou formou a pomocí soutěží, takže nám ani nedocházelo, že se jedná o výuku. 

 

Likvidace skladu vyřazených učebnic a ostatního papírového odpadu se zhostili podle plánu studenti tříd P2 a CA3 v září. Ze starých učebnic odtrhli desky s plastovým povrchem, odstranili kovové spony ze sešitů a časopisů. Roztřídili noviny, časopisy a ostatní papírový odpad. Na pospas skládce nenechali ani staré písemky. 

 

Dne 18.9.2012 se na naší škole konal již druhý ročník barmanského kurzu. Prostory pro pořádání této velmi oblíbené akce byly opravdu reprezentativní, probíhaly v nádherně zrekonstruované kongresové síni, která byla v tomto školním roce nově otevřena.

Zajímavé je, že se kurzu zúčastnily jen dívky - z různých ročníků i oborů. Všechny oděny do společenských šatů nejprve spořádaně seděly u dvou stolů před barmanským pultem, zanedlouho se však s nadšením pustily do objevování tajemného světa skleniček, voňavých nápojů a známých i netradičních ingrediencí pod vedením Petra Zavřela, známého již z předchozího kurzu, a jeho asistentky Olinky Soumarové. Kromě klasických nealkoholických drinků se budoucí barmanky naučily připravovat i frappé, krustu a jiné více či méně známé speciality z barmanského světa.

Na své si přišli i návštěvníci, kteří v rámci ochutnávky dostali některé z drinků vyrobených samotnými účastnicemi kurzu.

suz-2010-logo-v-rgbNaše škola je zapojena do sítě Škol pro udržitelný život. V rámci tohoto programu bude ve školním roce realizován projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“.

V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní části Michalovice. Při zachování současných objemů zde ukládaného odpadu dojde k vyčerpání její kapacity již v roce 2012. Cílem projektu je důslednější třídění odpadu ve škole a jejím okolí a výchova k této činnosti.

Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“ byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život. Vyhlašovateli programu jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Generálním partnerem programu je společnost TOYOTA.

Více informací naleznete na www.skolaprozivot.cz

logo na web 2010 sever-logo-barevne-s-napisem toyota vytazkova

 

 Stav před realizací projektu

Podkategorie