Vážení čtenáři, v tomto článku najdete podrobné informace k zahájení školního roku.

Rozvrhy - nyní je najdete na facebooku školy (jsou ale ještě možné drobné změny). Posledního srpna budou finalizované rozvrhy přístupné i na webu školy. 

1. září - druhé a vyšší ročníky začínají v 8.10 ve svých učebnách. Číslo učebny můžete odvodit z rozvrhů. Ve čtvrtek jej najdete i u vchodu do školy. 

První ročníky se sejdou v 7.50 na parkovišti mezi naší školou a kostelem. Každý obor bude mít jedno stanoviště - to bude označené barevným deštníkem (barvy zde uvedeme v průběhu týdne). Na slavnostní zahájení se přesuneme do kostela u školy. Toto zahájení je volně přístupné i rodičům. Předpokládáme cca 60 minut.

Žáci prvních ročníků oborů půjdou k následujícímu barevnému deštníku:

PG - modrý

IS - černobílý

CU a PE - žlutý

AR - růžový

Kdo nebude vědět kam, najde si červený. Na recepci u vchodu budou poskytovat naši žáci informace. 

Žáci učebních oborů se přesunou do školy a žáci maturitních oborů po slavnostním zahájení odjíždějí na adaptační kurz na Zvířetice.

V pátek 2. září budou v naší škole probíhat písemné maturity, proto bude provoz následující:

Odborné výcviky a praxe probíhají (případné časové úpravy sdělí TU žákům ve čtvrtek). Teoretická výuka - druhé a vyšší ročníky BZV. První ročníky - adaptační kurz či adaptační den (učební obory).

Od pondělí probíhá výuka dle rozvrhů. 

Obědy - nezapomeňte si včas přihlásit (odhlásit) obědy - školní jídelna Střední průmyslové školy MB, případně soukromá jídelna Anja. 

Potvrzování průkazek - ve čtvrtek od 8.45 hodin.

Platby - klíček od šatní skříňky či zámeček - 100,- Kč, školní čipová karta - 100,- Kč. 

Přezůvky - v naší škole je povinností žáků se přezouvat. Upozorňujeme, že do bistra je možný vstup pouze v přezůvkách (týká se i žáků na odborném výcviku).

Odpad - u každé učebny jsou nádoby na tříděný odpad. Dodržujte prosím třídění a minimalizujte odpad.

Učebnice - seznam učebnic najdete zde na webu - viz prostřední lísteček nahoře. Pro nákup a prodej můžete využít i naši školní burzu učebnic na facebooku. 

Domovy mládeže - budou otevřené od 31. srpna. Poplatek zatím zůstává 1.600,- Kč, ale čekáme na novou cenovou vyhlášku, kterou vydává MŠMT. 

Přejeme všem hezké dny :)

Článek bude průběžně aktualizován. 

 

 

 

Děkuji všem zaměstnancům naší školy, žákům a jejich rodičům za to, jak jsme společně zvládli cestu letošním školním rokem. Přeji vám krásné prázdniny plné dobré nálady, pohody, nezapomenutelných zážitků, brouzdání rosou a parádních západů slunce... Odpočiňte si, načerpejte energii a upevněte své zdraví. Krásné dny. Štefan Klíma
 
 

Výsledky přijímacího řízení:

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří se rozhodli nenastoupit na naši školu, aby nám tuto skutečnost ihned sdělili, abychom mohli uvolněné místo nabídnout nepřijatým uchazečům. Je možno vyřídit i telefonicky na čísle 326 321 649. Děkujeme.

Maturitní obory

Podívejte se na oceněné TOP výrobky z Karmelských slavností. 

Chtěl bych na závěr poděkovat všem členům poroty. Obdivuji je. Měli neuvěřitelně těžkou práci. Vybrat nejlepší a stanovit pořadí z tak kvalitních prací, jaké byly k vidění. Smekám před porotci a děkuji jim. 

Slunce se pomalu chystá k západu a náš dnešní slavnostní den pomalu končí. Na chodbách školy se rozhostilo ticho a už jen z ředitelny je slyšet klapot klávesnice.

Devátým rokem se v naší škole sešli nejlepší cukráři, pekaři, designéři, barmani a žáci středních škol. Mnozí vyrazili ze vzdálených koutů naší vlasti už ve dvě hodiny ráno, aby v šest parkovali za naší školou a vydali se prezentovat své umění. Letos se počet soutěžících i škol opět rozrostl, a to tak, že jsme měli problém je všechny umístit. 146, tolik celkové číslo soutěžících.

Každým rokem jsem příjemně překvapen, kam se posunula kvalita výrobků žáků středních škol.

Dny otevřených dveří máme za sebou. I nadále však je možné domluvit si prohlédnutí školy, a to telefonicky na telefonním čísle 326 321 649.

Pokud vyplňujete přihlášku a nebo se chystáte na její doručení do školy, připravili jsme pro vás ještě drobné shrnutí. 

Nahlédnout do školy můžete i v klidu domova zde:

 

V pondělí 28. června nás čeká série třídních schůzek pro budoucí první ročníky. Podrobnosti najdete v přiloženém obrázku. Schůzky proběhnou on-line přes platformu youtube a odkaz najdete zde v tomto článku krátce před zahájením. Otázky