Na základě pokynu nového MZ vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Zároveň žádám všechny žáky, aby nechodili do malých uzavřených prostor a nezdržovali se ani v obchodních centrech. Ředitelské volno se týká výuky ve škole - netýká se praxí mimo školu (tam nejsou žáci ve velkých třídních skupinách). Karmelka bude otevřená - všechny zakázky vyrobíme. Páteční výroba se přesouvá na čtvrtek a dokončení výroby a expedici zajistí zaměstnanci školy.
Věřím, že žáci pochopí, že opatření činím v jejich zájmu. Každá i drobnost, která pomůže eliminovat virus, je dobrá. Myslete prosím nejen na sebe, ale především na své blízké, seniory (i my budeme jednou staří), kamarády, spolužáky, rodinu...

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, chtěl bych, abyste věděli, že na rozdíl od státu jsme se o prázdninách v naší škole připravili na různé varianty vývoje. Očekávali jsme, že se může stát doslova cokoli. Je pravda, že jsme doufali, že ani jednu z připravených variant nebudeme muset použít. Nyní nastala situace, že jsme v neděli 6. 9. spustili krizové řízení školy, která nám umožňuje pružně reagovat na vývoj. V neděli jsme byli prvně informováni, že dva naši žáci (nerozlišuji pohlaví) byli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. To však ještě neznamená, že jsou pozitivní. Ještě v neděli jsme spustili připravená opatření a čekali na další zprávy. Všechna opatření byla preventivní.
Proto nás dnes informace o jednom pozitivně testovaném nepřekvapila a byli jsme schopni okamžitě reagovat. Telefonicky jsme kontaktovali všechny vytrasované osoby, včetně pracovníků školy a vysvětlili jsme jim, jaký bude postup den po dni. Ihned jsme provedli mimořádnou dezinfekci prostor školy.
Přijali jsme i další opatření tak, abychom eliminovali možnost nákazy. Děláme opravdu vše možné a troufám si tvrdit, že jdeme i za hranice. Děláme vše pro to, abychom ochránili všechny v naší škole.
Je velmi smutné, že MŠMT ani MZ nebylo dodnes schopné pomoci školám. Ředitelé škol nemají naprosto žádný návod, jak postupovat. Na nich visí obrovská zodpovědnost. To oni musí rozhodnout, jaké kroky se v jejich škole, jídelně, domově mládeže či ve školních dílnách a obchodech budou dělat. Dosud jsme od státu neobdrželi ani jednu jedinou korunu za zajištění hygienických podmínek ve škole! Přesto jsme výborně vybaveni vším na trhu dostupným.
Mějte prosím tedy trpělivost a věřte mi a nám, že uděláme vše, co je třeba.
Děkuji všem, že zachováváte s námi chladnou hlavu a že dodržujete přijatá opatření.
V žádném případě nechci nastavovat v naší škole pravidla, která by byla přehnaná. Snažíme se vytvořit podmínky, které nezlikvidují pohodovou atmosféru v naší škole. Atmosféru, které si tak vážím.
Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, dny příští zvládneme a zase bude fajn. Jen to pár dní bude náročnější.

Zase bude svítit slunce nad naší Alma mater.
Štefan Klíma

 

Třída IS4 je od tohoto okamžiku v karanténě - jeden z žáků třídy byl pozitivně testován. Žákům ostatních tříd nehrozí žádné nebezpečí, neboť pozitivně testovaný žák byl ve škole pouze v pondělí. Bohužel v karanténě je i několik pedagogických pracovníků školy, proto budeme upravovat rozvrhy, a některé třídy budou mít BZV. Přijali jsme ve škole další epidemiologická opatření. Právě probíhá mimořádná dezinfekce některých prostor.


Prosím všechny žáky, aby dodržovali základní hygienická pravidla - pravidelně si myli či dezinfikovali ruce, dodržovali odstupy a ve společných prostorech nosili roušky. Zároveň vás všechny prosím - buďte ohleduplní, nechoďte do školy, pokud cítíte, že vám není dobře. Zároveň prosím, nedělejte paniku. Vše zvládneme. Jsme připraveni. Víme, co je třeba, a v naší škole uděláme vše, co umíme. 

 

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Klíčové je zejména - udržování vzdálenosti, větrání a dle MZ nošení roušek.

Rodiče roušky nosit musí.

Dle Ministerstva zdravotnictví se na některé osoby tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

Ředitel školy rozhodl, že maturanti musí před vstupem do školy nasadit roušku. Tu musí mít po celou dobu ve společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety). V učebnách maturanti nemusí mít roušku nasazenou. V případě, že maturant nebude vybaven rouškou, může si ji zakoupit u vchodu do školy na recepci. Cena chirurgické třívrstvé roušky je 20,- Kč.

Ředitel školy žádá všechny maturanty, aby dodržovali všechna hygienická nařízení, aby si u vchodu dezinfikovali ruce, stejně tak před vstupem do učebny. 

Třídní schůzky - v pondělí 29. 6. od 17.00 hodin učební obory - video konference s ředitelem školy, od 17.30 hodin maturitní obory.

Zde najdete záznam z video třídní schůzky, včetně odpovědí na dotazy rodičů:   

https://youtu.be/PJ-ysbhdBYQ

V průběhu video třídních schůzek budete moci psát dotazy řediteli školy.

Nejčastější dotazy:

IS - praxe si domlouvá žák v průběhu prázdnin, praxi bude mít vždy v pondělí po celý školní rok, smlouvy najdete v horním menu v odkaze školní dokumenty, praxe je učební, není tedy finančně ohodnocená. Praxi je možné domluvit např. v - knihovnách, knihkupectví, na úřadech, v cestovních kancelářích, v turistických centrech, tedy všude tam, kde se pracuje s informacemi. Praxe budou zahájeny 7. 9. 2020. Smlouvy žáci přinesou 1. 9. a škola je ihned zaúřaduje.

Domov mládeže bude otevřený od 31. 8. od 17.00 hodin, na DM jsou k dispozici klávesy a kytary. Nástup je možný i v pondělí 1. 9. v průběhu dne. 

První týden v září je SUDÝ. 

 

Žákem naší školy se každý přijatý uchazeč stává až dnem 1. 9., proto můžeme různá potvrzení vystavovat až od tohoto data. Všichni žáci první den školy obdrží mimo jiné potvrzení o studiu. Poslední týden v srpnu potvrzujeme průkazky na autobusy a vlaky. Je však třeba je mít předvyplněné a mít na nich nalepenou fotografii. 

 

od 17.30 hodin maturitní obory - video konference s ředitelem školy.  

Vysvětlivky: AR1 = obor Aranžér, první ročník. CPE1 = společná třída cukrářů a pekařů, první ročník.

IS1 = Informační služby, první ročník. PG1 = Předškolní a mimoškolní pedagogika, první ročník.

Další informace - program třídní schůzky, učebnice a pomůcky... naleznete zde:

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory:

Ve čtvrtek a v pátek se naše škola prezentovala na veletrhu v Lysé nad Labem. Překvapil nás veliký zájem veřejnosti, a to natolik, že jsme museli v pátek přivézt nové propagační materiály i nové výrobky našich žáků. 

Chtěl bych poděkovat všem žákům (cukrářům a pekařům, žákům oboru informační služby a obchodník a žákům oboru předškolní a mimoškolní pedagogika) a všem učitelům, kteří se podíleli na našem úspěchu. Stánek byl tentokrát laděn svatební tematikou. Celou akci vedla paní učitelka Pešková, která s žáky připravila i podiovou prezentaci naší školy.

Po oba dva dny vládla v našem veletržním stánku krásná pohoda a všichni návštěvníci chválili výborné pečivo (chléb, karlovarské rohlíky, anglické rohlíky, koláče...) a nádhernou a výbornou cukrařinu (dorty, muffiny, svatební koláčky...).

Ještě jednou všem moc děkuji. Štefan Klíma