Termín kurzu: 20.1.2008 - 25.1.2008

Integrovaná střední škola pořádá lyžařský výcvikově-výchovný kurz, který je zahrnut v osnovách pro 1. ročníky středních škol.
Letošní kurz se konal v penzionu Arnika v Jizerských horách. Ubytování je ve tří až šestilůžkových pokojích.
V bezprostřední blízkosti chaty se nachází sjezdové tratě vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

10.12.2007

V minulých dnech odjeli učitelé a zaměstnanci ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav do našeho družebního města - Pezinka, aby zde společně se svými kolegy z SOU M.R. Štefánika oslavili 30 leté trvání přátelství mezi oběma školami. Tato družba trvá již od roku 1977 a neukončilo ji ani rozdělení republiky. Přejeme si všichni, aby vztahy a přátelství, která se za ta léta vytvořila, trvala i nadále.

Škola uskutečnila ve školním roce 2007/2008 v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci výjezd žáků 2. a 3. ročníku do Španělska. Účelem tohoto výjezdu bylo získání nových zkušeností, zlepšení komunikačních schopností, podpora vlastního sebevědomí, protože si v praxi vyzkouší, zda jsou se svými znalostmi konkurenceschopní na trhu práce. Po absolvování stáže získali studenti europas (tj. mezinárodní osvědčení).

Škola pořádá sportovní kurz v příjemném prostředí areálu na Čížovce. Kurzu se pravidelně zúčastňují studenti třetích ročníků studijních oborů.