20.12.2010 proběhl turnaj, kterého se zúčastnilo 14 týmů z 12 tříd. Družstva byla rozdělena do 3 skupin, kde hráli každý s každým a vítězové skupiny si pak zahráli o 1.-3. místo.

 

Akce se konala 28. 9. 2010 za vytrvalého deště, i přesto byla velmi úspěšná. Na Výstavišti v Mladé Boleslavi proběhl prodej cukrářských výrobků z naší cukrářské dílny, který zajišťovala za UOV Cardová Dana a Pechlátová Alena.

Termín: 16. 9. 2010
Obor: cukrář, aranžér

Účastníci:

obor CUKRÁŘ: Dolejší Michaela, Dusíková Veronika,Heckelová Barbora

zdobení perníků, modelování

obor ARANŽÉR: Lochmanová Petra, Zavadilová Iveta

Pedagog. dozor: Svárovská Věra, Pechlátová Alena, Štolcová Eva

Termín akce: 7. 9. – 14. 9.2010

Odborné stáže zaměřené na teoretické a praktické seznámení s typickými českými a typickými německými cukrářskými výrobky se na naší škole zúčastnilo deset německých studentů a dva pedagogičtí pracovníci.

Projekt Studenti čtou a píší noviny


V projektu Studenti čtou a píší noviny spolupracujeme s deníkem MF DNES. Garantem projektu za školu je učitelka českého jazyka a literatury PhDr.Alena Šindelářová.

termín: 8.-10.9.2010
třídy: P3, CA3
vyučující: Mgr.S.Kosinová, Mgr.P.Syrovátková, Mgr.G.Zakonovová

Sportovní dny tříd P3 a CA3 proběhly tradičně na několika sportovištích v Mladé Boleslavi. První den to byl lesopark Štěpánka. Zde si žáci vyzkoušeli tenis a dále atletické discipliny – vrh koulí a hod oštěpem.