Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do programu Škola pro udržitelný život.

Naším úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města.

V červnu proběhly dvě exkurze v rámci výuky dějepisu.

První z nich se uskutečnila 1. června do Památníku Lidice, zúčastnili se jí studenti tříd O3 a KN3. Studenti shlédli multimediální expozici a prošli pietním územím, aby se mohli blíže seznámit s tragickým osudem lidických obyvatel. Dne 24. června měla exkurze své pokračování, když studenti navštívili projekci filmu Lidice. Promítání filmu se navíc zúčastnily třídy IS1 a EP2.

Druhá dějepisná exkurze proběhla 8. června za účasti studentů tříd IS1 a EP1, jejím cílem byl hrad Křivoklát. Studenti prošli celým hradem. Poznali protiklady středověkého způsobu života – navštívili prostory středověkého vězení, královský palác, hradní kapli i hradební systém.


Projekt „Učíme se učit Na Karmeli“

Ve dnech 5. – 9.9. se na ISŠ uskutečnil plánovaný projektový týden určený žákům 1. ročníku s názvem „Učíme se učit Na Karmeli“.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k maturitě v jarním termínu, se dne 20.6. 2011 ve 12 hodin dostaví ke třídní učitelce/třídnímu učiteli (bez ohledu na to, zda zkoušku skládal nebo zda u ní uspěl).

Výsledky maturitních zkoušek:

Naše škola obdržela certifikát za spolupráci se společností Scio.

 

 

 

 

V uplynulých dnech měli žáci tří studijních ročníků naší školy možnost zúčastnit se besedy v rámci nové kampaně „Rakovina není náhoda“, pořádanou Agenturou J.L.M. a podporovanou VZP. Besedu vedla internistka pardubické nemocnice MUDr. Alena Židlická a to velice zajímavou a poutavou formou pomocí počítačové prezentace a především v tzv. lidském jazyce.

Ve dnech 30.ledna – 13.února proběhla v rámci projektu Leonardo da Vinci Mobility odborná stáž studentů cukrářů ve škole Julia Wegelera v Koblenzu. Zúčastnilo se jí sedm studentů a jeden pedagogický pracovník.