Ředitel školy vyhlašuje na den 30. 6. 2017 z provozně technických důvodů ředitelské volno (s výjimkou školního obchodu Karmelka). Zakončení školního roku se přesouvá na 29. 6. 2017 ve 12.00 hodin. Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Slavnostní zahájení školního roku - 4. září 2017:

Vyšší ročníky od 8.00 hodin ve svých učebnách (rozpis učeben bude zveřejněn poslední týden v srpnu).

První ročníky - sraz v 7.45 na parkovišti u kostela vedle naší školy, ceremoniál uvedení do školy bude následovat od 8.00 hodin v aule (slavnostní oblečení), rodiče jsou vítáni. Přibližně v 9.00 hodin budeme pokračovat fotografováním. První ročníky budou poté cca do 10.30 hodin se svými třídními učiteli v učebnách.

 

Blíží se Vánoce a s nimi vystoupení více než 120 žáků naší školy. Zveme všechny Karmeláky, rodiče, babičky a dědečky a další příbuzné na celodenní program do Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi.

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR pořádá naše škola Burzu středních škol. Těšíme se na žáky základních škol i na 31 dalších středních škol. Burzu koncipujeme tak, že rodiče i žáci budou mít možnost v klidu a v pohodě komunikovat se zástupci středních škol.

 

Při dnešním vyřazení maturantů obdrželi úspěšní žáci i tento česko-anglický certifikát:

certifikat

 

 

Fotky z dnešního vyřazení maturantů najdete v plném rozlišení zde:

 

 

Naše škola uspořádala ve čtvrtek 4. února v pořadí již druhou Cukrářskou slavnost, které se zúčastnilo 11 škol z celé republiky. Nejen studenti, ale i zájemci z řad veřejnosti si mohli v prostorách školy či v přilehlém kostele sv. Bonaventury prohlédnout cukrářské a pekařské výrobky, sledovat barmanskou show či módní přehlídku. Akce přilákala více než 1250 návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani náměstek primátora Daniel Marek a náměstek středočeského hejtmana Karel Horčička.

Návštěvníci mohli obdivovat krásné svatební dorty v prostorách kostela sv. Bonaventury, ale i pekařské a cukrářské výrobky a další ukázky a soutěže v prostorách školy. Efektní a bohatě navštívená byla barmanská show, zajímavé bylo také sledovat, jak se správně praží a připravuje káva.