Mikulas2011

Adventni_vazba

Naši studenti se zúčastnili výstavy „Kontroverze – Právní a etická historie fotografie“v galerii Rudolfinum. Během zajímavé výstavy si složili doprovodný katalog k jednotlivým fotografiím, obsahující příslušný komentář. Exkurze proběhla v rámci předmětu Informatika.

 

Naše škola získala od společnosti Partnerství o.p.s. a Střediska ekologické výchovy a etiky Sever „Certifikát o zapojení školy do sítě Škol pro udržitelný život“.

Úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města. Po prostudování Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi a po dotazníkovém šetření jsme se rozhodli pro téma třídění odpadu. Další projekt, který realizujeme na přání studentů, je z oblasti rozvojové spolupráce a pomoci. Prostřednictvím programu „Adopce na dálku“ sponzorujeme studium třináctiletému chlapci z Indie.

 

 

 

Studenti a zaměstnanci školy se ve školním roce 2010/11 zapojili do programu „Adopce na dálku“, který organizuje v České republice Arcidiecézní charita Praha. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dlouhodobý, budeme se jím zabývat nadále.

Sportovní dny učebních oborů proběhly za krásného počasí 14. až 16. září 2011. Akce se zúčastnilo 34 studentů (17 z CA3, 17 z PL3).

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do programu Škola pro udržitelný život.

Naším úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města.