Vážení rodiče, žákyně a žáci,

naše škola uspěla v dotačním řízení a v období září – prosinec 2015 umožní žákům školy účast na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu ve Velké Británii.

Kritéria výběru žáků stanovil ředitel školy takto:

-          Žák nesmí být hodnocen v posledním školním roce nedostatečnou známkou z AJ

-          Žák nesmí mít v posledním školním roce neomluvenou absenci

-          Žák nesmí být hodnocen trojkou z chování nebo mít podmíněné vyloučení ze školy

-          Výběr bude učiněn dle pořadí odevzdání závazné přihlášky, prospěchu a chování

V uplynulých dnech první dva ročníky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na malém sále Domu kultury v Mladé Boleslavi ukázaly, co vše se za tento školní rok naučily.

Obě představení se opravdu povedla. Poděkování patří paní učitelkám - Benišové a Jenčíkové za přípravu děvčat, panu učiteli Paličkovi za doprovod, děvčatům za přípravu, parádní herecké i pěvecké výkony (včetně členům hudební skupiny Karmelská desítka), ale i všem rodičům a divákům, kteří přišli! Děkuji i všem kolegyním a kolegům, že přežili různé "ústrky" kvůli přípravám   Poděkování patří i všem pomocníkům - zvukaři, kameramanovi, fotografovi, paní učitelkám třídním, sponzorům...prostě všem. Byl to opravdu parádní zážitek. DÍKY.  Mgr. Štefan Klíma - ředitel školy

divadlo

Žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zorganizovaly pro děti z mateřských škol v Mladé Boleslavi Den dětí.