Školní vzdělávací program

Obor "Pekař" je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, jejímž úspěšným zvládnutím získává žák výuční list


  

 

 

 

 

 

 

Možnosti dalšího vzdělávání : nástavbové studium

Zaměření oboru : učební obor poskytuje osvojení výroby

pekařských výrobků, výběr vhodných surovin,, obsluhu a údržbu

potravinářských strojů...

Uplatnění absolventa : Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v pekárnách a obchodních zařízeních.

Absolvent má možnost dalšího studia a získání maturity.