• Tříletý učební obor s výučním listem.
  • V sudém týdnu praxe ve školním obchodě nebo v hypermarketech, či prodejnách s oblečením, elektronikou a pod., v lichém týdnu výuka.

  • Stáže a pobyty ve Španělsku, Anglii a Německu. Měsíční odměny až 5.000,- Kč.

  • Absolvent se může uplatnit jako zaměstnanec velkých i malých obchodů, ale může i podnikat v oboru. 

  • Žáci si vybírají, kterému segmentu prodeje se budou věnovat na praxi (potraviny, drogerie, látky, nábytek, knihy...).

  • Počet přijímaných - 30 žáků. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pohovor.

Školní vzdělávací program