Soutěž CUKRÁŘŮ - GASTRO JUNIOR NOWACO CUP 2010 PARDUBICE ČEZ ARÉNA konaná dne 24.09.-25.09.2009.

KarmelCup

 

Karmelské slavnosti 2021 jsou úspěšně za námi. Krátké ohlédnutí za slavnostním dnem připravil pan ředitel:

 

Dámy a pánové, dnes v pět ráno začal v naší škole

Dne 2. května 2011 se na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii Kladno konalo krajské kolo SOČ.

Soutěž je určena všem zájemcům, kteří studují na středních školách a gymnáziích a dává jim prostor pro rozvoj svých znalostí a dovedností při vypracování samostatné práce na zvolené téma a její obhajobně před porotou fundovaných odborníků.

Dne 15.6.2011 proběhla na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi akce společnosti ASEKOL s názvem „Zahoď mobil“. Sportovně osvětová událost konaná jako Mistrovství České republiky v hodu mobilem se postupně uskuteční ve třinácti městech České republiky v období od května do října 2011.

Mistrovství České republiky v odborných vědomostech a dovednostech v oborech Prodavač a Obchodník – Pelhřimov 2009

konaná dne 2. dubna 2009

V soutěži Prodavač – získala Vebersíková Klára 17. místo
V soutěži Obchodník – získal Štěrba Josef 22. místo

2.10. 2009 - České Budějovice

Soutěže se zúčastnilo 19 škol ČR