Vážení čtenáři (žáci, rodiče, zaměstnanci školy i ostatní přátelé naší školy),

před několika týdny jsem nastoupil na místo ředitele ISŠ Na Karmeli a shledal školu v nepříliš ideálním stavu. Po rychlé analýze jsem se rozhodl vyměnit management školy proto, abychom byli schopni co nejrychleji posunout školu k nejmodernějším prvkům, metodám a abychom byli schopni zajistit co nejvyšší úspěšnost našich žáků v jejich hlavní činnosti, a to je ve výuce.

Pdf verze