Byl pozdní večer, byl první máj. Večerní máj, byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.

Leč máj není jen o lásce, osud tomu chtěl a pro studenstvo čtvrtých ročníků středních škol je máj tak trochu postrachem. Za pár desítek hodin budou opět zahájeny zkoušky z dospělosti. Nemohu tedy zahájit své pojednání jinak, nežli

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 jsme v "hudebním sále" školy přivítali svátky Vánoc. Sál byl plný ne do posledního místa, ale těžce přes svoji kapacitu. Stísněný a nižší komfort nám snad všichni přítomní po zhlédnutí všech vystoupení odpustí. Chtěl bych říci, že osobně si velice vážím všech, kdo se postavili na prkna, jež znamenají svět, tedy na pódium. Vy ostatní věřte, že to není jednoduché, postavit se před téměř 300 diváků. Mnoho vystoupení mělo své kouzlo. Nemohu zde vypisovat všechny nádherné chvíle, tak dlouhý text by nikdo nečetl. Chtěl bych však všem alespoň poděkovat. Nejen účinkujícím, ale i divákům, protože jsem byl velice příjemně překvapen jejich reakcí. Vážení žáci, kolegyně, kolegové dnes jste ukázali, že máte duši, že jste opravdu fajn lidi. Vím, že se někdy hněváte. Že je řada věcí, které se vám nelíbí. Takový je však život, že ne vše je podle nás. Víte, moc bych si přál, abyste byli spokojeni vždy všichni, bohužel né vždy je to možné. Po dnešku vidím, že ale je možné naprosté souznění v naší škole, takové souznění duší, jaké bylo dnes v sále cítit. Po celé dopoledne byla atmosféra doslova pozitivně elektrizujicí, skvělá. Pojďme si ji přenést i do dalších měsíců. Ukazuje se, že umíme táhnout za jeden provaz, že umíme bojovat jeden za druhého jako lvi. Příkladem toho jsou četné výslekdy v soutěžích, výhra učitelského družstva, ale i to, že jsme dokázali uspokojit všechny zákazníky a při normální výrobě ještě napéci skoro dvě tuny cukroví. Vážení žáci, kolegyně a kolegové, máte můj neskonalý obdiv!!!!

Časy se mění a my se měníme s nimi.

Podzim se chýlí ke konci, téměř všechno listí již opadalo ze stromů, mrazivé noci jsou tu, přiblížil se čas adventu. Za námi jsou po včerejší dlouhé noci i stužkovací večírky. V letošním roce jsme si je užili v duchu pekelně kostýmovém, maskovacím i hororovém. Na jednom z nich dokonce kolegyně ctihodná angličtinářka šermovala motorovou pilou, kterou si jakožto správná vlastenka zakoupila v barvách školy. Žáci využili možnost a svým učitelům připravili nejednu pekelně krušnou chvíli. Někdy natolik vzrušující, že i z kolegy matikáře se doslova kouřilo při logickém cvičení, jež pro něj žáci stvořili. Hodiny se snažil, aby dostál své cti. Okusovat kolegu bylo také velmi zajímavé a jistě by všechny přítomné učitele zajímalo, kdože takový úkol připravil :D. Soutěžilo se, tancovalo, pronášela se řada mouder a slibů a všem nám bylo dobře. Zákopové školní války mezi studenstvem a žactvem byly rázem ukončeny a válečné sekery zakopány. Parádní byla souhra maturantů a jejich opor, jež je mají k vysněnému cíli dovésti. Všechny večírky byly moc pěkné a v úchvatné atmosféře, kterou vytvořili přívětiví žáci a herecky a soutěživě založení pedagogové. A tak ovzduší otravoval jen štiplavý kouř nikotinových „pachchoutek“ našich žáků. Inu, alespoň jednu nectnost jsme jim v oné večery museli dovoliti.

Věřte, bylo hezké slyšet různá předsevzetí, že na maturitu se žáci naši řádně připraví. Chce se věřit, že tomu tak bude. Ostatně po podzimních maturitních zkouškách se úspěšnost našich maturantů vyhoupla k uctihodnému číslu a za to jsme rádi. Samozřejmě bychom byli nejraději, kdyby úspěšnost byla stoprocentní, nicméně ani „opiová doupata“ večírků nám realismus nevzala. J

Vraťme se k našim maturantům. Ano, právě jim začíná nejzapeklitější část života. Jejich sen se může za pár měsíců změnit v realitu. Sny dávají životu smysl. Většina lidí si něco přeje, když padá hvězda, nebo když prochází kolem kominík. Je to hezké a navíc zábavné, ale nic to neznamená, dokud se za tou hvězdou nevydáte. Jinými slovy, přičiňte se, aby se váš sen splnil. Musíte, maturanti (ale nejen vy), věřit sami v sebe a musíte se rozhodnout jít za

Vážení čtenáři, prázdniny uplynuly jako voda a všem nám opět nastává čas setkání ve zdech naší školy. Dnes ráno jsme slavnostně zahájili školní rok. Zejména žáci jistě přivítali, že první den proběhl rychle a bez zkoušení J. Ohlédněme se však nejprve za tím, co se odehrávalo v naší škole před dnešním slavnostním dnem.

Ještě to nejsou ani tři roky, co jsem přišel do školy. Vlastně tedy ještě ani neuplynula doba, za níž žák učebního oboru získá výuční list. Za tu dobu se nám společně s celým sborem podařilo vyučit se v oboru „Estetika moderního školství“. Troufám si to tvrdit poté, co jsem si prohlédl školu, jež je připravena na další nápor všedních školních dní. Změna školy a domova mládeže, který také přes prázdniny výrazně „prokoukl“, a to nejen v estetické oblasti, je opravdu razantní. Může to posoudit každý návštěvník školy, či každý, kdo si prohlédne fotogalerii školy na webu či facebookovém profilu naší školy. Chtěl bych za to poděkovat všem pracovníkům školy, tedy všem učitelům a nepedagogům, ale i žákům, kteří přiložili své ruce k dílu. To oni všichni dřeli, vymýšleli, tvořili, předělávali…. To oni všichni společně dokázali, že proměna školy v tak krátkém čase je možná. Kolegyně a kolegové, smekám před vámi klobouk a moc děkuji. Jsem rád, že jste si uvědomili, že chceme společně budovat školu moderní. Školu, kde se naši žáci budou

Hezkých pár let jsem dělal ředitele na základní škole. Viděl jsem, jak žijí úspěšní žáci, kolik radosti jim život přináší. Také jsem však viděl, kolik je žáků neúspěšných. Ačkoli jsme se i jim snažili dávat šance, týkalo se to zejména mimoškolních aktivit. Většinou však žák - čtyřkař neměl moc důvodu k radosti ve škole. Neměl, jak ukázat, že i on je v něčem dobrý.

Když jsem před pár lety přišel na školu střední, jeden z mých hlavních cílů byl ten, abychom vychovávali žáky, kteří budou umět svoje řemeslo. Žáky, kteří budou moci být na sebe hrdí. Žáky, kteří poznají radost, štěstí či euforii.

Aby se tento úkol podařilo plnit, bylo potřeba připravovat žákům dobré podmínky pro výuku nejen teoretickou, ale i praktickou. Ruku v ruce s tím však musí přijít píle a touha chtít od samotných žáků.

Proč o tomto všem píši? V uplynulých dnech se nám totiž podařilo několik husarských kousků, které znamenaly obrovskou radost nejen pro naši školu, ale zejména pro žáky samotné. Úspěchy v soutěžích Gastro Hradec Králové (Mistrovství ČR s mezinárodní účastí) a Gastro Poděbrady přišly trošku nečekaně. Naši školu totiž reprezentovali i žáci, kteří dříve tolik nevynikali. Dokonce jsem si vyslechl diskusi, která tyto naše žáky mírně řečeno hanebně označovala za slabé (přiznávám, že mě to hodně vytočilo). A zde je právě podstata věci, neboli „jádro pudla“. Oni ti naši žáci pod výborným vedením učitelů na sobě pracovali, tvrdě dřeli, připravovali se řadu hodin. Zkoušeli a zkoušeli. A to vše nejen v době řádné výuky, ale i mimo rámec školy, často dokonce do pozdních nočních hodin. Řada žáků se připravovala v oboru, který ani nestudují (barmani), a přesto s panem učitelem dokázali svoji přípravu zúročit nad očekávání.

Je pravda, že naše škola ještě nemá některé nejmodernější vybavení, či nejluxusnější dekorační materiály. Občas si připadám trošku jako Popelka. Co ale vím jistě? I my to vše jednou mít budeme. Ale hlavní je, že naši žáci se svými učiteli dokáží dosahovat velkých úspěchů. Dokáží dělat čest nejen sobě, ale i celé naší škole. Skoro bych řekl: „Některým navzdory“. Upřímně musím také prozradit, že nehledíme na ostatní, neřešíme jejich neúspěchy a nehaníme jejich úspěchy (tak jako jiní). My jim úspěchy přejeme. Ostatní však pro nás nejsou podstatní. Podstatné je pro nás to, co je u nás. Jsou to naši super - žáci a učitelé, kteří tvoří jeden úspěšný team. Team, který se dokáže učit, připravovat se a kousnout se, když je to třeba. O tom přesvědčili i učitelé, kteří za dva dny prázdnin udělali ve škole tolik práce, že budou všichni v úterý opravdu koukat. Není jediné patro, které by nedoznalo změn. A to vše díky teamu lidí, kteří chtěli a tvrdě pracovali. Je super, že naši učitelé dokáží nejen učit a připravovat úspěšné žáky.

Jak úspěšné? Inu – Gastro Hradec Králové, tři naši soutěžící = jedna stříbrná medaile a dvě bronzové. Gastro Poděbrady – devět soutěžících = 15 medailí! Dvě zlaté, dvě nejvyšší ocenění Lázní Poděbrady, stříbra a bronzové umístění. Úspěchu dosáhli nejen naši cukráři, ale i barmanský team, který v konkurenci 34 profesionálních barmanů obstál na výbornou. Když k tomu přidáme i úspěchy aranžérek před několika týdny, nádherné vystoupení Živého Betlému (obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, EP, OIS) či sportovní úspěchy, musím uznat, že tento rok se opravdu daří. Snad se bude dařit i nadále. Již v pátek 25. dubna nám to mohou dokázat svým vystoupením na prknech, která znamenají svět, žákyně PG1.

Rád bych při této příležitosti ještě zmínil obětavost žáků na školních dílnách – cukrářské, lahůdkářské i pekařské. Vždy, když se skupina žáků připravuje na soutěž či když na ni odjede, musí všichni zbylí zvládnout výrobu i za ostatní. Často se jedná o opravdu náročné dny. I tito žáci si zaslouží velikou pochvalu, protože i bez diplomů a ocenění se pustí do výroby dortů, zákusků, pečiva, baget… a vše zdárně zvládnou. Vážení „bezejmenní“ – skládám vám poklonu a děkuji. J

 

Vážené kolegyně a kolegové, žákyně a žáci, jsem rád, že jsem mohl vidět v tolika očích jiskření radosti. Jsem rád, že se zase jednou ukázalo, že "Na Karmeli" má šanci každý, kdo se jí chce chopit. Jsem na vás hrdý a jsem rád, že mohu být členem takového teamu. Všem vám děkuji a přeji krásné a pohodové dny nejen velikonoční, ale i ty následující.J

Před několika dny se s námi rozloučil rok 2013 a nastal čas pro rok následující, tedy pro dva tisíce čtrnáctku. Dnes již minulý rok jsme si vyhodnotili v minulém článku. Ano, rok 2013 byl neopakovatelný, vydařil se našim žákům, zaměstnancům i celé škole. Jsem rád, že jsem měl tu čest se všemi pracovat a být účasten na úspěších školy. Děkuji.

Přesto samozřejmě máme stále mnoho před sebou. Dnes bych chtěl našim čtenářům ukázat, jaké cíle jsme si stanovili směrem k našim oborům pro další období. Řada škol již několik let praktikuje výuku k propojení s praxí tak, že ve škole zakládají Fiktivní firmu, na ní ale vyučují v teoretické rovině , jak se řada věcí dělá v praxi. Jistě, je to cesta ke zkvalitnění výuky, ale….

Naše škola se díky svým možnostem rozhodla jít modernější a praktičtější cestou. To, že máme dva školní obchody (jeden v budově školy a druhý „Karmelku“ v Erbenově ulici za Kauflandem), ve kterých prodáváme výrobky našich žáků, jsme využili při tvorbě plánů výuky v dalším období. Naši žáci budou moci využívat oba obchody při výuce téměř všech předmětů. Počínaje ekonomikou, účetnictvím a marketingem přes další odborné předměty jako je třeba komunikace, český jazyk až po aranžování, písmo, estetiku či matematiku a fyziku (prosím velevážené a ctěné kolegy, aby mě nemlátili za to, že zrovna jejich předmět jsem nevyjmenoval). Odborný výcvik v praktické rovině konáme samozřejmě na našich vlastních dílnách, ale i u partnerů jako jsou například Penny, Tesco, Datart, Intersport, DM Market, CaC …

Pojďme si alespoň krátce vysvětlit, jak se celá výuka bude odehrávat. Žáci oboru Ekonomika a podnikání budou moci například v předmětu Účetnictví realizovat část skutečného účetního období jednoho z našich obchodů. V Marketingu budou hledat různé podpůrné strategie pro zlepšení prodeje v opravdové praxi. Budou si moci vyzkoušet zrealizovat skutečný průzkum trhu nebo průzkum při zavádění nového výrobku do praxe. Velice podobná výuka může být i u oboru Obchodník. U toho se ještě přidá například komunikace ve skutečném obchodě a na skutečné pracovní pozici. Při takové výuce zjistí, jak těžká je dnes doba a že uvedení nového výrobku na trh potřebuje dodržet řadu pravidel, která se naučí. Cukráři, pekaři i lahůdkáři na obou prodejnách již nyní zažívají, jak náročné je připravit výrobky v nejvyšší kvalitě, ale například i v případě časové tísně. Mimochodem, o tom se již přesvědčili v předvánočním období, kdy jsme pekli cukroví na dvě i tři směny, a dokonce i o víkendech – tímto smekám svůj klobouk (a odhazuji jej v dál…) před všemi, kdo se podíleli na parádním úspěchu našeho cukroví na Boleslavsku. Aranžérky již nyní vidí, že při přípravě dárkových balíčků musí opravdu pečlivě zvažovat složení sortimentu nejen například z estetického hlediska, ale že dnes převažuje spíše hledisko finanční. Jak obě hlediska skloubit se mohou opravdu naučit pouze ve skutečné firmě. Všechny tyto činnosti vlastně již dnes prožívají ve skutečnosti žáci oboru Prodavač. Naši Lahůdkáři si v každodenní praxi (skutečné praxi) mimo jiné testují, jak složité je vyrobit optimální počet baget, obložených housek, chlebíčků, salátů… To by se nikde jinde než ve skutečné praxi nenaučili.

Novinku jsme připravili i pro obor Informační služby. S jednou firmou připravujeme propojení školy, skladů a obchodů moderním informačním hospodářským systémem. Žáci Informačních služeb se budou podílet na zavádění programu do praxe, na tvorbě EAN kódů i na samotném provozu systému. Jak vidíte, snažíme se naši školu co nejvíce propojit s praxí a dát tak našim žákům to nejlepší vzdělání, jaké jen můžeme poskytnout.

Pro rok 2014 samozřejmě připravujeme i řadu dalších novinek, ale o tom zase až někdy jindy.

Přeji všem čtenářům krásné dny a snad brzy i horu nádherně jiskřícího sněhu. Štefan Klíma