Aprílové počasí nám v posledních dnech přineslo pěkně vlezlou zimu. Studený vítr, černé mraky, déšť, a dokonce i kroupy nás mučily každý den. Oč horší bylo počasí venku, o to víc jsme se ve středu 19. dubna zahřáli ve ŠKODA AUTO Muzeu.

V tento den nás děvčata z oboru „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ provedla světem pohádek, uvedla nás do 17. století i do tajemného zákoutí duší jeptišek z Karmele. Absolventské představení s názvem Z pohádky do pohádky muselo zahřát a pobavit naprosto každého diváka. A věru, představte si, že

Po dvouměsíčním klidu se nám opět pomalu ale jistě rozebíhá nový školní rok. Učebny jsou naplněné žáky, v řadě z nich sedí žáci noví – žáci prvních ročníků. Jsou to mladí lidé, kteří teprve hledají svoji životní cestu. Mnohdy možná i pochybují, zda jsou na té správné. Chce se mi říci, držte se té na níž právě jste, držte se toho, čemu věříte, co vám osud poslal.

Po prvních dnech se teprve ve škole rozkoukáváte, poznáváte vše nové, zjišťujete, zda se splní vaše očekávání. Jisté je však, že to nejlepší teprve přijde. I když nechci odhalovat žádná tajemství, tak jako

Konečně – to si řeknou všichni ti, na které dopadají sluneční paprsky, za což jsou rádi. Vždyť konečně „svítíčko sluní“, dodává nám energie a všem je nám hned veseleji. Všem? Dobře, tedy skoro všem. Více, než by chtěli, se zapotí v těchto týdnech maturanti. Písemné maturity již máme za sebou a po „svatém týdnu“ přijdou na řadu maturity ústní. Všem jsme drželi palce a i nadále budeme. Vytvořili jsme maturantům ve škole nejlepší možné podmínky. Snažili jsme se je připravit na život i na jejich velkou životní zkoušku. Mnohdy nás proklínali, neboť se jim zdála celá řada činností zbytečná. Jen učitelé ale vědí, že to vše muselo být a že to dělali právě pro naše žáky. Přesněji proto,

Vážené kolegyně a kolegové, Karmeláci, konečně přišel toužebně očekávaný den, kdy jste mohli začít užívat předvánoční krásy v klidu domácího pohodlí. V mnohých domácnostech plápolá oheň v krbu, svítí žárovičky, jsou zapálené svíčky, pečete vánočky, či strojíte stromeček. Někde provonělo byt jehličí a někde už purpura na plotně voní. Věřím,

Dnes je to na den přesně 4 roky, co mě osud poslal na poslední hradní nádvoří, k prameni živé vody, jež nazývá se Karmel, a který tam někde na tom kopci dříve pramenil a lidem užitek přinášel. Ten pramen jsem nikdy (zatím) nenašel, ale "mrtvého hnusu" bylo "habakuk". Řekl bych, že už ale není. Karmel stojí, žije, dýchá, je nabitá energií a někde tam dole pod námi stále zurčí ten pramen živé vody....

Už zítra  ...zase nám ten náš dům - velký, ale příjemný a voňavý osiří a bude v něm smutno, pusto a prázdno.  Už v něm nebudou slyšet jásavé hlasy a štěbetání na chodbách, už v něm nebudou všude zářit pestré barvy žáků a žaček. Po schodech už nebudou klopýtat žáci při úprku do školního kiosku. Ani omamná vůně čerstvého pečiva, která ráno vždy provoněla celou školu, už nebude putovat školou. Nikdo nám nebude zvonit na dveře zoufalý z toho, že se nemůže do své milované školy dostat, neboť vstupní čip ponechal kdesi doma....

Ani vtipné, jemné, krásné, přátelské a obdivuhodné paní učitelky v něm nebudou. Elegance, s níž proplouvají chodbami, se ze školy na dlouhé týdny vytratí. A co teprve kolegové, jež všechny žákyně obdivují. Kolegové, kteří mužnými hlasy a přísnými pohledy "ovládají zdivočelý dav" skoro stejně dobře jako Krokodýl Dundee divokou zvěř.  I ti se na dva měsíce vypaří jak pára nad hrncem.

Kdo ví, možná i duchové jeptišek se přestanou potulovat mezi škamnami Karmele. :)

Inu, budeme to muset vydržet. V době prázdnin ve škole samozřejmě neutichne všechen ruch. Budeme opět pracovat a zvelebovat školu. Tentokráte se zaměříme na zpříjemnění "pobytu ve škole" našim paním učitelkám a pánům učitelům. Zcela jistě si to zaslouží. To oni jsou ti hlavní, co pečují o své žáky jako o své vlastní děti. :) Nezapomeneme ani na naše žáky a i je čekají od září různá překvapení.

V nejbližších dnech se budete postupně moci na facebooku školy seznámit s výsledky SWOT analýzy. Nejprve "uvolníme" perličky a věřte, bude to velice zajímavé čtení. :)

Na tomto místě je též třeba několik poděkování. V první řadě všem zaměstnancům za to, jak zvládli náročný školní rok. Rok, který přinesl škole, žákům i pedagogům nesčetné množství úspěchů. Za úspěch nepovažuji jen medailové umístění v soutěžích, ale i to, že mnozí dosud neúspěšní žáci poznali právě v naší škole, co je to úspěch. Úspěchem je i velký ohlas na naše různá divadelní vystoupení a akce pro mateřské školy či jiné organizace. Úspěch ve škole zažilo hodně žáků a to je super. Naše paní učitelky a kolegy učitele považuji za úspěšné  i proto, že maturitu a závěrečné zkoušky zvládla již nyní většina žáků končících ročníků. Patří jim všem nejen můj dík!!! :)

Inu, Karmeláci, hodně krásných a slunečných dní, hodně zábavy, spoustu super zážitků, nějaké to tajemno a hlavně, ať vše vždy dobře dopadne a jste šťastní a spokojení a prvního září se zase všichni sejdeme. Mějte se fajn Karmeláci!!! Užijte si prázdniny, kolegyně a kolegové, žákyně a žáci, a načerpejte sílu do dalších "lítých bojů" nevšedních školních dní. Radujte se nad dobrým vysvědčením a vy, co se radovati nemůžete, neklesejte na mysli a slibte sami sobě, že příště bude líp. Ale nezapomeňte - "Sliby se mají plnit nejen o Vánocích."
Štefan Klíma, ředitel školy