×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/clanky/burzy2018/burza1.jpg cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/clanky/burzy2018/Burza1.jpg exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.
[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/clanky/burzy2018/burza2.jpg cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/clanky/burzy2018/Burza2.jpg exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.
[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/clanky/sipkoruza.jpg cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/clanky/SipkoRuza.jpg exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.
[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/clanky/beda2015.jpg cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/clanky/Beda2015.jpg exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.

Vážení čtenáři, v tomto článku najdete podrobné informace k zahájení školního roku.

Rozvrhy - nyní je najdete na facebooku školy (jsou ale ještě možné drobné změny). Posledního srpna budou finalizované rozvrhy přístupné i na webu školy. 

1. září - druhé a vyšší ročníky začínají v 8.10 ve svých učebnách. Číslo učebny můžete odvodit z rozvrhů. Ve čtvrtek jej najdete i u vchodu do školy. 

První ročníky se sejdou v 7.50 na parkovišti mezi naší školou a kostelem. Každý obor bude mít jedno stanoviště - to bude označené barevným deštníkem (barvy zde uvedeme v průběhu týdne). Na slavnostní zahájení se přesuneme do kostela u školy. Toto zahájení je volně přístupné i rodičům. Předpokládáme cca 60 minut.

Žáci prvních ročníků oborů půjdou k následujícímu barevnému deštníku:

PG - modrý

IS - černobílý

CU a PE - žlutý

AR - růžový

Kdo nebude vědět kam, najde si červený. Na recepci u vchodu budou poskytovat naši žáci informace. 

Žáci učebních oborů se přesunou do školy a žáci maturitních oborů po slavnostním zahájení odjíždějí na adaptační kurz na Zvířetice.

V pátek 2. září budou v naší škole probíhat písemné maturity, proto bude provoz následující:

Odborné výcviky a praxe probíhají (případné časové úpravy sdělí TU žákům ve čtvrtek). Teoretická výuka - druhé a vyšší ročníky BZV. První ročníky - adaptační kurz či adaptační den (učební obory).

Od pondělí probíhá výuka dle rozvrhů. 

Obědy - nezapomeňte si včas přihlásit (odhlásit) obědy - školní jídelna Střední průmyslové školy MB, případně soukromá jídelna Anja. 

Potvrzování průkazek - ve čtvrtek od 8.45 hodin.

Platby - klíček od šatní skříňky či zámeček - 100,- Kč, školní čipová karta - 100,- Kč. 

Přezůvky - v naší škole je povinností žáků se přezouvat. Upozorňujeme, že do bistra je možný vstup pouze v přezůvkách (týká se i žáků na odborném výcviku).

Odpad - u každé učebny jsou nádoby na tříděný odpad. Dodržujte prosím třídění a minimalizujte odpad.

Učebnice - seznam učebnic najdete zde na webu - viz prostřední lísteček nahoře. Pro nákup a prodej můžete využít i naši školní burzu učebnic na facebooku. 

Domovy mládeže - budou otevřené od 31. srpna. Poplatek zatím zůstává 1.600,- Kč, ale čekáme na novou cenovou vyhlášku, kterou vydává MŠMT. 

Přejeme všem hezké dny :)

Článek bude průběžně aktualizován. 

 

 

 

Děkuji všem zaměstnancům naší školy, žákům a jejich rodičům za to, jak jsme společně zvládli cestu letošním školním rokem. Přeji vám krásné prázdniny plné dobré nálady, pohody, nezapomenutelných zážitků, brouzdání rosou a parádních západů slunce... Odpočiňte si, načerpejte energii a upevněte své zdraví. Krásné dny. Štefan Klíma
 
 

Výsledky přijímacího řízení:

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří se rozhodli nenastoupit na naši školu, aby nám tuto skutečnost ihned sdělili, abychom mohli uvolněné místo nabídnout nepřijatým uchazečům. Je možno vyřídit i telefonicky na čísle 326 321 649. Děkujeme.

Maturitní obory

Podívejte se na oceněné TOP výrobky z Karmelských slavností. 

Chtěl bych na závěr poděkovat všem členům poroty. Obdivuji je. Měli neuvěřitelně těžkou práci. Vybrat nejlepší a stanovit pořadí z tak kvalitních prací, jaké byly k vidění. Smekám před porotci a děkuji jim. 

Slunce se pomalu chystá k západu a náš dnešní slavnostní den pomalu končí. Na chodbách školy se rozhostilo ticho a už jen z ředitelny je slyšet klapot klávesnice.

Devátým rokem se v naší škole sešli nejlepší cukráři, pekaři, designéři, barmani a žáci středních škol. Mnozí vyrazili ze vzdálených koutů naší vlasti už ve dvě hodiny ráno, aby v šest parkovali za naší školou a vydali se prezentovat své umění. Letos se počet soutěžících i škol opět rozrostl, a to tak, že jsme měli problém je všechny umístit. 146, tolik celkové číslo soutěžících.

Každým rokem jsem příjemně překvapen, kam se posunula kvalita výrobků žáků středních škol.

Vážení rodiče, vážení žáci, 

blíží se závěr prvního pololetí. Již dva roky prožíváme dobu nepoznanou, dobu častých změn a také dobu, kdy dnes nevíme, co bude zítra. Přesto jsme se snažili zvládnout první pololetí, jak nejlépe umíme. Snažili jsme se nejen vyučovat. Zároveň jsme se snažili udržet život ve škole v co největší pohodě, prožít co nejvíce našich akcí, a to vše při udržení bezpečného prostředí. Hodnocení pololetí činíme při vědomí toho, že výuka nebyla standardní. Požádal jsem všechny kolegyně a kolegy, aby při hodnocení přihlédli ke všem těmto okolnostem. 😊 

Dny otevřených dveří máme za sebou. I nadále však je možné domluvit si prohlédnutí školy, a to telefonicky na telefonním čísle 326 321 649.

Pokud vyplňujete přihlášku a nebo se chystáte na její doručení do školy, připravili jsme pro vás ještě drobné shrnutí. 

Nahlédnout do školy můžete i v klidu domova zde:

 

Odpojte se prosím na chvíli od okolního světa, vypněte svá elektronická zařízení a pojďte se s námi ponořit do světa andělů, do světa zážitků, krásy a do historie Vánoc. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola a ...

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola a ty ještě menší se stále dokola ptají, kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, mnozí dospělí (no dospělí..., spíše maminky) shánějí, uklízejí, pečou, zdobí, připravují....