Integrovaná střední škola v Mladé Boleslavi má bohatou historii. V současné podobě sice funguje Integrovaná škola pouze sto let, ale budova, ve které se škola nachází má hluboké historické kořeny. Dnešní budova ISŠ byla vybudována v roce 1902 Monsig. Dr. Františkem Kordačem. Náklady na její vybudování přesáhly jeden milión korun, což byla v tehdejší době velice vysoká suma. Náklady na výstavbu budovy hradilo kněžstvo litoměřické diecéze a původně se jednalo o biskupský konvikt.

Areál školy má však mnohem bohatší a starší historické prameny. Součástí areálu školy je velký kostel s bývalým klášterem. Jedná se o kostel sv. Bonaventury, který byl podle určitých zdrojů vybudován kolem roku 1345. Tento kostel založil Beneš z Michalovic, který získal v polovině 14.století Mladou Boleslav do svého majetku a povýšil ji na město. Kolem roku 1500 se stala Karmel metropolí, kde sídlil přední biskup.

V 16.století zde vznikla původní českobratrská škola. Tuto školu navštěvovali výhradně chlapci. Mladší chlapci se zde učili číst a psát, z náboženských předmětů se pak věnovali katechetismu a duchovnímu zpěvu. Starší chlapci se zde učili převážně jazyky (němčinu, latinu, řečtinu a hebrejštinu). Po roce 1571 se zde začal vyučovat také český jazyk. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo dědictví českobratrské předáno řádu karmelitánů.

Roku 1785 byl kostel s klášterem odevzdán piaristům, kteří sem roku 1787 přestěhovali piaristické gymnázium z Kosmonos. Významným žákem tohoto gymnázia byl například Alois Vojtěch Šmilovský. Vyučovacím jazykem zde byla původně němčina, od roku 1817 čeština. Piaristické gymnázium zde sídlilo až do roku 1868, kdy přesídlilo do nynějšího působiště.

Roku 1902 zde byl zřízen Diecézní konvikt pro gymnazisty a realisty. Jednalo se o ústav velice solidní a jak se píše v tehdejší literatuře, " ústav si během 6 let své existence vzornou disciplínou a skvělým prospěchem dobyl žactvo pověstí ". Ústav byl na tehdejší opatřen velice moderními prostředky sloužícími k vyučování. Nejlépe o tom svědčí ukázka z knihy ze začátku tohoto století: "Ústav jest opatřen všemi moderními pomůckami vyučovacími, má prostranné učebny, praktické opakovací síně, vanové a sprchové lázně, vzdušné ložnice, atd. Ve velkém reprezentačním sále (pro 1000 osob), shromáždí se každoročně k masopustnímu divadelnímu představení veškerá městská inteligence, jakož i ze vzdálí rodiče chovanců. Neméně je zajímavé zařízení kuchyně, která má nejmodernější vymoženosti sloužící k vaření."

Za 1. světové války zde bylo pravděpodobně přerušeno studium. Bylo znovu zahájeno roku 1919, kdy zde byla zřízena dvouletá obchodní škola. Jako první ředitel je uváděn císařský a královský profesor vyšší reálky Václav Davídek. Od roku 1936 do roku 1945 je v historických pramenech jistá mezera, nebylo možné získat ze žádného zdroje jakýkoliv údaj z tohoto období.

V roce 1958 získala škola statut Učňovská škola a ředitelem se stal Ladislav Ondřej (účastník OH v Melbourne a Helsinkách ve střelbě). V této době se zde vyučovaly především tříleté učební obory prodavač, zedník, ale i jiná řemesla. Největší kapacita byla tehdy 1200 žáků, asi 20 stálých učitelů a více než 30 externistů. Učili se zde učni pro různé podniky jako je KARBO Benátky, TIBA Josefův důl atd. Raritou byl obor prodavač motorových vozidel, který byl téměř jediný svého druhu v bývalém Československu a tak zde studovali žáci např. i ze Slovenska. Roku 1981 se škola stává Středním odborným učilištěm. Začínají zde převažovat obory prodavač, pánská krejčová a textilní chemik, což znamená značnou převahu dívek ve studijních oborech. Ředitelem Středního odborného učiliště se stal Václav Vydra.

Po revoluci roku 1989 se ze Středního odborného učiliště stává Integrovaná střední škola. Ředitelem se nejprve stává ing. Jiří Krejza a později ing. Jana Kropáčková. Založení Integrované střední školy r. 1993 s sebou přineslo mnohé změny. Byly zde například zřízeny nové obory s maturitou. V současnosti je ředitelem školy Mgr. Štefan Klíma, který ve škole zavedl dva nové obory (Předškolní a mimoškolní pedagogika a pekař). Ze školy se tak stala střední pedagogická škola (SPgŠ). Aktuálně se škole daří udržovat vysoký standard úspěšnosti maturitních a závěrečných zkoušek - 95 až 100 %.

V současnosti je přiměřená kapacita škola kolem 400 - 450 žáků. 

Integrovaná střední škola = spojení nebo také symbioza maturitních a učebních oborů. Díky ní se škole daří dosahovat vysoké úspěšnosti.

Škola provozuje dva obchody - jeden přímo v hlavní budově škola a druhý u Kauflandu v centru města - cukrárnu Karmelku. Díky těmto obchodům mají žáci nebývalou možnost vyzkoušet si teoretické poznatky přímo v praxi. 

Ke škole patří i vlastní domov mládeže. Ten má kapacitu 39 lůžek. Domov mládeže je pouze dívčí.

Ve škole pracuje 62 zaměstnanců.

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.