Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

 

 

Jak to vlastně u nás vypadá? Podívejte se sami:

 

Školní obchod (cukrárna, pekárna, lahůdkářské zboží) je otevřen v pracovní dny od 7:30 do 15.30 hodin.


Sortiment: zákusky, dorty, bagety, svačiny, dárkové koše, drobné dárky,...

chléb (4 druhy - ořechový, cibulový, moskva, máslový - nic rozpékaného!!!), rohlíky, housky

skvělé karlovarské rohlíky, makovky, koláčky,

svatební koláčky, ořechové sušenky, cukroví - vše ruční výroba z klasických surovin... (ukázky zákusků, dortů a pečiva najdete na horní liště v odkaze "výrobky"

Tisk na jedlý papír jsme ukončili. Některá barviva nejsou vhodná pro zdravý vývoj dětí.

Veškerý sortiment je možné objednat. V případě objednávky je však potřeba zaplatit zálohu.

Děláme výbornou točenou zmrzlinu!!!

V prodejně je i posezení pro zákazníky. 

Připravujeme mnoho druhů kávy. 

 

 

V prodejně obsluhují žáci naší školy.

 

Kde nás najdete:

Erbenova 792, Mladá Boleslav
tel.: 326 733 586 - zde přijímáme objednávky

 

karmelka

Naše zákusky:

 

 

univ

Naše škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na https://www.nuov.cz/univ2k.

logouiv

Integrovaná střední škola v Mladé Boleslavi má bohatou historii. V současné podobě sice funguje Integrovaná škola pouze sto let, ale budova, ve které se škola nachází má hluboké historické kořeny. Dnešní budova ISŠ byla vybudována v roce 1902 Monsig. Dr. Františkem Kordačem. Náklady na její vybudování přesáhly jeden milión korun, což byla v tehdejší době velice vysoká suma. Náklady na výstavbu budovy hradilo kněžstvo litoměřické diecéze a původně se jednalo o biskupský konvikt.

Areál školy má však mnohem bohatší a starší historické prameny. Součástí areálu školy je velký kostel s bývalým klášterem. Jedná se o kostel sv. Bonaventury, který byl podle určitých zdrojů vybudován kolem roku 1345. Tento kostel založil Beneš z Michalovic, který získal v polovině 14.století Mladou Boleslav do svého majetku a povýšil ji na město. Kolem roku 1500 se stala Karmel metropolí, kde sídlil přední biskup.

V 16.století zde vznikla původní českobratrská škola. Tuto školu navštěvovali výhradně chlapci. Mladší chlapci se zde učili číst a psát, z náboženských předmětů se pak věnovali katechetismu a duchovnímu zpěvu. Starší chlapci se zde učili převážně jazyky (němčinu, latinu, řečtinu a hebrejštinu). Po roce 1571 se zde začal vyučovat také český jazyk. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo dědictví českobratrské předáno řádu karmelitánů.

Roku 1785 byl kostel s klášterem odevzdán piaristům, kteří sem roku 1787 přestěhovali piaristické gymnázium z Kosmonos. Významným žákem tohoto gymnázia byl například Alois Vojtěch Šmilovský. Vyučovacím jazykem zde byla původně němčina, od roku 1817 čeština. Piaristické gymnázium zde sídlilo až do roku 1868, kdy přesídlilo do nynějšího působiště.

Roku 1902 zde byl zřízen Diecézní konvikt pro gymnazisty a realisty. Jednalo se o ústav velice solidní a jak se píše v tehdejší literatuře, " ústav si během 6 let své existence vzornou disciplínou a skvělým prospěchem dobyl žactvo pověstí ". Ústav byl na tehdejší opatřen velice moderními prostředky sloužícími k vyučování. Nejlépe o tom svědčí ukázka z knihy ze začátku tohoto století: "Ústav jest opatřen všemi moderními pomůckami vyučovacími, má prostranné učebny, praktické opakovací síně, vanové a sprchové lázně, vzdušné ložnice, atd. Ve velkém reprezentačním sále (pro 1000 osob), shromáždí se každoročně k masopustnímu divadelnímu představení veškerá městská inteligence, jakož i ze vzdálí rodiče chovanců. Neméně je zajímavé zařízení kuchyně, která má nejmodernější vymoženosti sloužící k vaření."

Za 1. světové války zde bylo pravděpodobně přerušeno studium. Bylo znovu zahájeno roku 1919, kdy zde byla zřízena dvouletá obchodní škola. Jako první ředitel je uváděn císařský a královský profesor vyšší reálky Václav Davídek. Od roku 1936 do roku 1945 je v historických pramenech jistá mezera, nebylo možné získat ze žádného zdroje jakýkoliv údaj z tohoto období.

V roce 1958 získala škola statut Učňovská škola a ředitelem se stal Ladislav Ondřej (účastník OH v Melbourne a Helsinkách ve střelbě). V této době se zde vyučovaly především tříleté učební obory prodavač, zedník, ale i jiná řemesla. Největší kapacita byla tehdy 1200 žáků, asi 20 stálých učitelů a více než 30 externistů. Učili se zde učni pro různé podniky jako je KARBO Benátky, TIBA Josefův důl atd. Raritou byl obor prodavač motorových vozidel, který byl téměř jediný svého druhu v bývalém Československu a tak zde studovali žáci např. i ze Slovenska. Roku 1981 se škola stává Středním odborným učilištěm. Začínají zde převažovat obory prodavač, pánská krejčová a textilní chemik, což znamená značnou převahu dívek ve studijních oborech. Ředitelem Středního odborného učiliště se stal Václav Vydra.

Po revoluci roku 1989 se ze Středního odborného učiliště stává Integrovaná střední škola. Ředitelem se nejprve stává ing. Jiří Krejza a později ing. Jana Kropáčková. Založení Integrované střední školy r. 1993 s sebou přineslo mnohé změny. Byly zde například zřízeny nové obory s maturitou. V současnosti je ředitelem školy Mgr. Štefan Klíma, který ve škole zavedl dva nové obory (Předškolní a mimoškolní pedagogika a pekař). Ze školy se tak stala střední pedagogická škola (SPgŠ). Aktuálně se škole daří udržovat vysoký standard úspěšnosti maturitních a závěrečných zkoušek - 95 až 100 %.

V současnosti je přiměřená kapacita škola kolem 400 - 450 žáků. 

Integrovaná střední škola = spojení nebo také symbioza maturitních a učebních oborů. Díky ní se škole daří dosahovat vysoké úspěšnosti.

Škola provozuje dva obchody - jeden přímo v hlavní budově škola a druhý u Kauflandu v centru města - cukrárnu Karmelku. Díky těmto obchodům mají žáci nebývalou možnost vyzkoušet si teoretické poznatky přímo v praxi. 

Ke škole patří i vlastní domov mládeže. Ten má kapacitu 39 lůžek. Domov mládeže je pouze dívčí.

Ve škole pracuje 62 zaměstnanců.

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. 

Studium na ISŠ Mladá Boleslav

Studium maturitních oborů je zakončeno maturitní zkouškou. Jako přípravu na státní maturitní zkoušky studenti absolvují " Maturitu nanečisto", kde si ověřují svoje znalosti. Studenti těchto oborů procházejí testováním vědomostí od druhého ročníku. Po složení maturitní zkoušky někteří odcházejí na VŠ nebo VOŠ. Úspěšnost těchto studentů je poměrně vysoká. Z absolventů naší školy jsou právníci, inženýři - ekonomové, učitelé, odborníci na počítače, ale i záchranáři.

Žáci učebních oborů se zúčastňují soutěží ve svých oborech, především cukráři a aranžéři obsazují pravidelně přední místa. Tito žáci končí studium závěrečnou zkouškou podle jednotného zadání - NZZ. Tato zkouška je stále ve stádiu ověřování, ale přínosem je srovnatelnost v rámci celé České republiky. Po složení zkoušky žáci obdrží certifikát, který je opravňuje pracovat v celé EU. Nejlepší žáci vybraných oborů dostávají ještě osvědčení od Hospodářské komory o svých praktických dovednostech.

Název školy

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Na Karmeli 206

Mladá Boleslav

293 80

Typ školy

Veřejná škola, školné se neplatí

Ředitel školy

Mgr. Štefan Klíma

IČO

00 473 944

IZO

107 820 251

Číslo účtu

6935181/0100

Ubytování

Nabízíme ubytování v Domově mládeže nedaleko budovy školy v Jaselské ulici. Kapacita ubytování je 29 míst.
Vedoucí vychovatelka Bc. Zuzana Sobotková.
telefon 326 320 973

Stravování

Naše škola nemá svoji školní jídelnu. Žáci se stravují ve školní jídelně SPŠ, která s naší školou sousedí.

 

Zřizovatel

Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11 
150 21 Praha 5

ústředna: 257 280 111 
fax: 257 280 203

IČO: 70891095

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
URL: www.kr-stredocesky.czwww.stredocech.cz

logo kraje