Dne 26. 6. je poslední termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku pro podzimní termín maturity řediteli školy !!!