Dobré ráno, postupně zprovozňujeme další činnosti distanční výuky. Tato zpráva se týká cukrářů a pekařů. 

Od zítra začne nabíhat povinná výuka odborného výcviku, kterou bude  paní učitelka Nováková pro všechny žáky obou oborů. Její hodiny budou povinné. Termíny a vše potřebné sdělí paní Nováková žákům sama. 
 

 

Základní manuál č. 1 pro období říjen 2020:
1. Žákům bude škola zpřístupněna od středy do pátku (14. - 16. října) vždy od 8.00 do 12.00 hodin pro vyzvednutí věcí z šatních skříněk. Do školy budou vstupovat zásadně zadním vchodem maximálně dvě osoby. Vždy budou mít roušku nasazenou na ústech i na nose! Za vchodem provedou dezinfekci rukou. Ve škole se nezdržují a odchází opět zadním vchodem. Ve škole nedělají žádné skupinky. Upozorňuji, že pan školník je nemocný a nemůžeme tedy nikomu půjčovat klíče.
2. Domovy mládeže budou zpřístupněné takto: Jaselská - pátek 16. 10. v 11.00 - 18.00 hodin. Boženy Němcové - dnes 12.00 - 17.00 hodin a pátek 16. 10. v 11.00 - 18.00 hodin. Opět platí všechna hygienická nařízení jako ve škole.
3. Pokud bude žákům nařízena pracovní povinnost, je škola povinna zajistit otevření DM pro tyto žáky. Škola by v tom případě provozovala DM v Jaselské ulici.
4. Karmelka bude mít až do odvolání otevřeno od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Na Karmelce bude kompletní personál po celou provozní dobu - Zítková, Brejtrová, Zaplatílková.  
5. Školní dílny budou pokračovat v provozu - ten bude zajištěn pouze zaměstnanci školy. Pekařská výroba bude omezena pouze na objednávky, cukrářská výroba bude zachována v co nejvyšší míře. Na konci tohoto týdne situaci vyhodnotíme a rozhodneme, jak v dalších dnech.
6. Praxe v MŠ jsou pouze přerušené a budou pokračovat, jakmile to bude možné. Prosím žákyně třídy PG3, aby o tomto informovali NEPRODLENĚ v MŠ.
7. Všechny praxe a odborný výcvik jsou do odvolání převedeny na distanční výuku. V nejbližších hodinách rozhodnu o formě distanční výuky pro OV. Distanční výuka nahrazující praxe již byla určena.
8. Zaměstnanci školy i nadále budou výuku zaměřovat tak, aby byla smysluplná a abychom připravili naše žáky co nejlépe pro budoucí život i pro jejich životní zkoušky.
9. Situace je náročná, ale my ji zvládneme. Vše budu vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat. Přeji všem co nejlepší dny.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

ktuální systém výuky - teoretická výuka v distanční formě a odborný výcvik a praxe v klasické formě - v naší škole bude pokračovat i v dalších týdnech, pravděpodobně do 23. října. Poslední týden v říjnu budou mít žáci prodloužené podzimní prázdniny.
Chtěl bych ubezpečit všechny žáky a jejich rodiče, že celý sbor zaměstnanců bude i nadále pracovat na plné obrátky. Uděláme vše pro to, aby naši žáci byli opět výborně připraveni na závěrečné zkoušky a na maturity, ale abychom naším žákům poskytli nejkvalitnější vzdělání. Jsme na situaci připraveni. Plnění úkolů, video hodiny a další výuku monitoruji a v případě potřeby je náležitě upravím.
Ze statistik Cermatu můžeme nyní zveřejnit úspěšnost u maturit i u závěrečných zkoušek. Naši maturanti uspěli u oboru PG na 98 %. To je opět parádní výsledek. Ostatní obory mají úspěšnost také vyšší než 90 %. Závěrečné zkoušky máme ukončené opět s úspěšností 100 %. Těchto výsledků dosahuje naše škola dlouhodobě a jsem moc rád, že i v letošním mimořádně náročném roce jsme úspěšní.
Kolegyně, kolegové, žáci a rodiče, přeji vám všem v tuto chvíli zejména pevné zdraví a štěstí. Kdykoli jsem tu pro všechny. Pokud byste měli nějaké dotazy či přání, neváhejte se na mě obrátit.

Klidné dny, úsměvy na tváři a co nejvíce slunečního svitu pro dny následující vám všem přeje Štefan Klíma, ředitel školy.

V období distanční výuky bude rozdělen rozvrh do tří skupin předmětů. První skupina, označená zeleně, budou povinné video hodiny prostřednictvím aplikace Teams. Druhá skupina, označená oranžově, budou kombinované hodiny - video hodiny + samostatná práce žáků. Třetí skupinou budou předměty, kde budou zadávané domácí úkoly, samostatné práce či projekty.

Rozvrhy všech tříd jsou zveřejněné na facebooku školy. Zároveň je posílám v Bakalářích.

Všechny úkoly budou zadávány zásadně pouze prostřednictvím Bakalářů.

Odborný výcvik a praxe budou probíhat ve standardním režimu.  Pouze odborný výcvik oboru Aranžér - jen těch žáků, kteří jsou ve škole v CML - bude převeden na distanční. Ostatní aranžéři budou mít odborný výcvik na pracovištích mimo školu standardně. 

V pátek 2. 10. třídní učitelé řešili zapůjčení elektronického zařízení rodinám, které nejsou vybavené. Statistiku máme z prvního září 2020. 

V naší škole jsme na distanční výuku připraveni, ale netoužíme po ní. Online svět není náš svět. Z očí do očí, to je náš svět. :)
 
Pěkné dny a pevné zdraví všem.

Štefan Klíma, ředitel školy