Druhé kolo je otevřené pro obory: Obchodník (obor podobný "Obchodní akademii"), Pekař, Prodavač!!!

Výsledky přijímacího řízení - konečný stav, včetně pořadí

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijatí - 349, 268, 139, 269, 346, 187, 147, 258, 149, 259, 252, 329, 181, 255, 203, 264, 261, 133, 188, 260, 256, 238, 241, 254, 257, 240, 169, 135, 298, 191, 262, 300.

Nepřijatí - 310, 165, 314, 109, 253, 266, 202, 189, 265, 194, 343, 110, 138, 330, 319, 91, 172, 176, 112, 90, 186, 267, 239, 263, 301

Uchazeč na prvním místě získal celkem 90 bodů, uchazeč přijatý na posledním místě získal 62,60 bodu.

Informační služby

Přijatí -  122, 209, 205, 183, 275, 280, 274, 182, 278, 242, 342, 121, 197, 120, 134, 276, 365, 201, 273, 279, 171, 281, 173, 272. 

Nepřijatí - 307, 185, 277, 170, 166, 164, 370

Uchazeč na prvním místě získal celkem 86,00 bodů, uchazeč přijatý na posledním místě získal 60,20 bodu.

Obchodník

Přijatí - 136, 364, 196, 312, 348, 125, 306, 150, 118, 87, 288, 159, 287, 344, 304, 299, 303, 332. 

Nepřijatí - 198...

Uchazeč na prvním místě získal celkem 81,20 bodů, uchazeč přijatý na posledním místě získal 33 bodu.

Zápisové lístky odevzdejte neprodleně do školy!

Rozhodnutí o nepřijetí bude připraveno k vyzvednutí na sekretariátu školy od 4. 5. 2017 (8.00 - 15.30).

Cukrář

Přijatí - 179, 127, 363, 151, 156, 180, 204, 345, 305, 107, 178, 206, 155, 208, 193, 227

Nepřijatí - 340, 219, 218, 119, 190, 220, 247, 323, 230, 226, 221, 324, 143, 126, 89, 302, 161, 153, 229, 114, 421, 250, 177, 154, 224, 232, 233, 371, 339, 231, 215, 245, 225, 222, 111, 130, 137, 228, 353, 317, 217, 192, 219, 85, 223, 123, 184, 316 - zkontrolujte přijetí v oboru "Pekař"

Aranžér

Přijatí - 293, 372, 294, 199, 311, 248, 246, 295, 88, 129, 160, 290, 326, 331, 108, 148, 309, 350

Nepřijatí - 251, 152, 195, 162, 291, 327, 313, 328, 175, 320, 289, 292

 

Pekař

Přijatí - 168, 115, 244, 174, 321, 131, 396, 398, 352, 291, 230, 228, 324, 302, 114, 224, 233, 371, 339, 231, 225, 222, 111, 137, 228, 217, 85, 123

Nepřijatí - 362, 106, 207, 113, 271, 325, 167, 341, 243, 318, 378, 270, 315

 

Prodavač

Přijatí - 141, 132, 142, 283, 285,

Nepřijatí - 284, 296, 200, 351, 397, 322, 333, 282, 286, 308

 

Zápisový lístek odevzdejte neprodleně!

Rozhodnutí o nepřijetí bude připraveno k vyzvednutí na sekretariátu školy od 26. 4. 2017 (8.00 - 15.30).