Pro následující školní rok stanovuji následující počty přijímaných žáků do prvních ročníků:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní studium, 4letý maturitní obor - 30 žáků

Předškolní a mimoškolní pedagogika - kombinované studium, pomaturitní - 20 žáků

Informační služby - 4letý maturitní obor - 30 žáků

Obchodník - 4letý maturitní obor - 30 žáků

Aranžér - 3letý učební obor - 15 žáků

Cukrář - 3letý učební obor - 15 žáků

Pekař - 3letý učební obor - 30 žáků

Prodavač - 3letý učební obor - 30 žáků

Kritéria přijetí budou zvěřejněna v lednu. Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy