8. 4. 2021

Prosím, mějte trpělivost. Nemůžeme zatím s ohledem na epidemiologickou situaci vydat další podrobnosti k dovednostním testům u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Upozorňujeme všechny uchazeče, že testování před přijímacími zkouškami bude probíhat v jejich základních školách. Na střední školu povezou uchazeči potvrzení o provedení testu a výsledek testu.

1. 4. 2021

Vážení uchazečni, vážení rodiče, v tomto článku najdete podrobnosti k organizaci přijímacího řízení. 

Pozvánky jsme uchazečům maturitních oborů zaslali na maily v úterý, uchazečům učebních oborů je posíláme dnes - ve čtvrtek. 

Informace vkládáme i do tohoto článku. Čtěte ale prosím pozorně, bude zde několik sekcí - dle oborů. Identifikační číslo žáka najdete v pozvánce v mailu.

Pokud jste na přihlášku neuvedli mailovou adresu, sdělíme vám identifikační číslo žáka vždy ve středu od 9.00 do 14.30 hodin na tel. čísle 326 321 649. Kromě jména a příjmení uchazeče si připravte ověřovací informace - obor studia, bydliště a rodné číslo. 

Přijímací řízení - obory PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA a INFORMAČNÍ SLUŽBY:

Vážená paní, vážený pane,

níže naleznete pozvánku k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky spolu se základními informacemi ke konání didaktických testů.

Přeji úspěšné absolvování testů.

Prosím, čtěte pozorně!


Informační služby:
Vstup do školy - 8:00 - 8:15 hodin.
Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se bude konat takto:
3. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na prvním místě - přesně podle pozvánky Cermatu.
4. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na druhém místě - přesně podle pozvánky Cermatu.
Písemná práce z matematiky se píše od 8:30 hodin. Písemná práce z českého jazyka se píše od 11:10 hodin.


Následovat bude pohovor, která je povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Žáci na pohovor vyčkají v předem určeném prostoru školy.
Epidemiologické podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy na adrese www.issmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. V tuto chvíli podrobnosti od MŠMT zatím nemáme. Předpokládáme, že pohovory budou probíhat od 13:00 do 17:00 hodin.Předškolní a mimoškolní pedagogika:
Vstup do školy 8:00 - 8:15 hodin
Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se bude konat takto:
3. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na prvním místě - přesně podle pozvánky Cermatu.
4. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na druhém místě - přesně podle pozvánky Cermatu.
Písemná práce z matematiky se píše od 8:30 hodin. Písemná práce z českého jazyka se píše od 11:10 hodin.


Následující dva dny 5. a 6. 5. 2021 budou probíhat dovednostní testy a pohovor (vždy od 7.30 hodin cca do 16.00 hodin), které jsou povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Časový rozpis bude zveřejněn na webu školy - www.issmb.cz v tomto článku cca 23. 4. 2021.
Epidemiologické podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy na adrese www.issmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. 
Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. Do školy smí vstoupit pouze uchazeč a jeden z rodičů (maminka či tatínek).
Přejeme vám hodně štěstí. Štefan Klíma

 

Přijímací řízení - obory CUKRÁŘ a PEKAŘ:

Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.

Zveme vás na přijímací pohovor, který je povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme vytvořili časový harmonogram, proto vás prosíme, abyste čas určený pro váš pohovor přesně dodrželi.

V úterý 20. 04. 2021 budou probíhat pohovory pro obory CUKRÁŘ a PEKAŘ. Pokud máte na naši školu obě přihlášky, k pohovoru vás zveme pouze jednou. V časovém harmonogramu se najdete pod přiděleným identifikačním číslem žáka.

8:00 – 8:30

81/148/241/270/162/284

8:30 – 9:00

125/256/106/102/141/245

9:15 – 9:45

209/124/108/63/116/258

9:45 – 10:15

113/94/104/268/219/218

10:30 – 11:00

244/59/207/208/242/210

11:00 – 11:30

156/123/315/263/216/269

12:00 – 12:30

119/140/314/107/217/214

12:30 – 13:00

212/143/213/206/264/262/

13:15 – 13:45

74/98/101/211/243/92

13:45 – 14:15

215/96/248/191/247/300

Epidemiologické podmínky přijímacího řízení a organizace vstupu do školy budou zveřejněny na webu školy na adrese www.issmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. 

Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. Do školy smí vstoupit pouze uchazeč a jeden z rodičů (maminka či tatínek).

Přejeme vám hodně štěstí. Štefan Klíma 

 

Přijímací řízení - obor ARANŽÉR - DESIGNER:

Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.

Zveme vás na přijímací pohovor, který je povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme vytvořili časový harmonogram, proto vás prosíme, abyste čas určený pro váš pohovor přesně dodrželi.

Ve středu 21. 04. 2021 budou probíhat pohovory pro obor ARANŽÉR - DESIGNER. Pokud máte na naši školu obě přihlášky, k pohovoru vás zveme pouze jednou. V časovém harmonogramu se najdete pod přiděleným identifikačním číslem žáka.

 

8:00 – 8:30

227/285/282/163/226/159

8:30 – 9:00

228/232/231/56/222/112

9:15 – 9:45

64/66/230/93/120/233

9:45 – 10:15

126/281/229/225/234/164

10:15 – 10:30

161/144

Epidemiologické podmínky přijímacího řízení a organizace vstupu do školy budou zveřejněny na webu školy na adrese www.issmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. V tuto chvíli podrobnosti od MŠMT zatím nemáme.

Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. Do školy smí vstoupit pouze uchazeč a jeden z rodičů (maminka či tatínek).

Přejeme vám hodně štěstí.

Mgr. Štefan Klíma
ředitel školy