Maturitní obory:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - bude přijímáno maximálně 30 žáků - 1 třída

Informační služby (cestovní ruch nebo knihovnictví) - 30 žáků - 1 třída

Učební obory:

Cukrář - 30 žáků - 1 třída

Pekař - 30 žáků - 1 třída

Aranžér - designer - 22 žáků - 1 třída

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději na začátku ledna.