V letošním roce opět organizujeme pro žáky devátých tříd "Přijímačky nanečisto", a to zdarma. Dva termíny jsou již za námi. Poslední termín je stanoven na 19. ledna 2017. Pro obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika" jsme na dopoledne připravili "Přijímačky nanečisto" z odborných předmětů - HV, VV, TV. Od 9.00 do 12.00 hodin bude možné vyzkoušet s aprobovanými učiteli švihadlové desatero, kresbu zátiší, hudební dovednosti...(do přihlášky uveďte "ODBORNÉ PŘEDMĚTY").

Postup přihlášení najdete pod přiloženým obrázkem. :)

 

Pro nový školní rok náš pedagogický sbor posílil. Dramatickou výchovu bude nově vést i režisérka a učitelka paní MgA. Lada Blažejová. Anglický jazyk bude ve škole vyučovat i Mgr. Petr Pištěk. Po mateřské dovolené se vrací a německý jazyk bude učit Mgr. Jolana Žitná. I kabinet českého jazyka byl posílen, a to o Mgr. Terezu Benešovou. Ve školním obchodě Karmelka došlo ke "střídání stráží" a nově obchod vede paní Miloslava Hýblová s "pomocnicí" Mirkou Štajnerovou.

 

Ve čtvrtek 1. září začíná nový školní rok. V tomto článku najdete nejdůležitější organizační pokyny.

Druhé a vyšší ročníky začínají v 8.00 ve svých učebnách - rozpis učeben najdete v přízemí u hlavního vchodu. Do školy vstupujte pouze hlavním vchodem. Kolem půl desáté bude těmto ročníkům den zakončen společnou fotkou za školou.

První ročníky zahájí studium na naší škole slavnostním přivítáním v aule.

Upozorňuji všechny žáky, kteří přijdou v následujících dnech do školy na opravné zkoušky, že ve škole stále probíhají stavební práce při rekonstrukci osvětlení. Věnujte pohybu po škole zvýšenou pozornost a důslednou opatrnost. Děkuji. Štefan Klíma

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září - to jest lichý týden.   Na 90 % budou mít třídy praxi v:

Sudý týden - APE1, APE2, CP2

Lichý týden - CP1, CA3, PE3

Vysvětlivky zkratek:

APE - třída aranžérů a pekařů

CP - třída cukrářů a prodavačů

CA - třída cukrářů a aranžérů

PE - třída pekařů

Číslovka za zkratkou uvádí ročník, tedy například APE1 - třída aranžérů a pekařů ročník první.

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika bude mít průběžnou praxi takto:

PG3 - liché pondělí (první vyučovací den proběhne ve škole)

PG4 - sudý pátek (první vyučovací den proběhne ve škole)

Souvislá praxe:

PG3 - 3. až 21. října 2016

PG4 - 31. října až 18. listopadu

Všechny uvedené termíny jsou předběžné.

 

Horká zpráva z celostátního finále soutěže CEED praví, že dvě žákyně naší školy byly mezi nejlepšími 20 žáky ČR (bylo oceněno nejlepší dvacet bez určení pořadí). Žákyně třídy EP3 Kateřina Poršová a Adéla Topolová v soutěži psaly esej na ekonomické téma. Děkuji oběma za skvělou reprezentaci školy!!!! A gratuluji k velkému úspěchu. Štefan Klíma