V úterý 12. června od 16.30 hodin zahájíme třídní schůzky s rodiči budoucích prvních ročníků. Účast všech rodičů je nutná. Seznámíme rodiče s průběhem studia jejich dospívajících potomků. Vysvětlíme, jak a kde nakoupit učebnice a další pomůcky. Budeme informovat, jaké pracovní oblečení bude potřeba, které budou rodiče zajišťovat sami a které zakoupí ve škole (bude se šít na míru). Budeme sdělovat celou řadu odborných záležitostí, proto je účast rodičů opravdu důležitá. 

Pozvánka na třídní schůzky byla zaslána všem rodičům na mail. 

Krásné dny. Štefan Klíma, ředitel školy

Aktualizováno dne 4. 6. 2018

 

Pro školní rok 2018/2019 otevíráme druhé kolo v těchto oborech:

Aranžér - 1 volné místo (je třeba dodat i výkresy - viz Kritéria přijímacího řízení na našem webu.

Cukrář - 1 volné místo

Pekař - 2 volná místa

Prodavač - 2 volná místa

 

V ostatních oborech jsou všechna místa obsazená. 

Přihlášku doručte na sekretariát školy. Následně vás pozveme na pohovor = přijímací řízení. Druhé kolo probíhá průběžně. Mgr. Štefan Klíma

 

 

.

Žáci naší školy ve čtvrtek 26. dubna měřili své síly s dalšími školami v Poděbradech, baště gastro oborů. 

Naše barmanky - Denisa Rudavská a Veronika Křápová vezou stříbrné medaile, barmani Tereza Stránská a Martin Švarc jsou zlatí!!!

A navíc cukráři jsou v absolutním pořadí PRVNÍ!!!! Posíláme do Poděbrad velikou gratulaci. Máme borce v naší škole!!! 

Děkujeme Kateřině Korfové a Nikole Štěpánkové za krasný den na Gastru v Poděbradech, kde byly za výstavní exponát na téma 100 let české gastronomie odměněny nejcennější trofejí.

Děkuji všem žákům za skvělou reprezentaci školy. Děkuji všem učitelům, kteří je připravovali!!! Opět se ukázalo, že jsme jeden tým, který umí. 

Ředitel školy stanovil termín pro nahlédnutí do spisu: 2. 5. 2018 od 6.00 do 12.00 hodin. (zveřejněno 30. 4. 2018)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Předškolní a mimoškolní pedagogika  - zveřejněno 27. 4. 2018

Přijati - 138, 218, 217, 286, 282, 304, 279, 152, 139, 216, 231, 98, 94, 160, 64, 210, 219, 280, 214, 179, 154, 257, 151, 294, 146, 220, 122, 62, 281, 272, 199, 223, 66, 238, 248

Nepřijati - 67, 117, 81, 276, 206, 156, 201, 283, 68, 297, 230, 233, 129, 240, 299, 164, 239, 271, 158, 137, 241, 173, 287, 269 

 

Informační služby -  zveřejněno 27. 4. 2018

Přijati - 86, 246, 54, 71, 55, 131, 275, 169, 118, 53, 263, 256, 293, 228, 225, 247, 307, 97, 191, 149, 93, 285, 96, 202, 161

Nepřijati - 215, 87, 298, 192, 182, 205, 251, 209, 224, 208, 277

 

Obchodník -  zveřejněno 27. 4. 2018

Přijati - 246, 303, 190, 95, 229, 63, 88, 61, 183, 90, 119, 102, 116, 235, 278, 140, 150, 178, 212, 270, 291, 110, 250

Nepřijati - 254, 236, 171 

 

Cukrář - zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati - 73, 266, 59, 159, 141, 80, 52, 123, 273, 237, 267, 260, 221, 176, 167, 188, 186, 290, 172, 284, 157, 264, 148, 204, 232, 227, 175, 108, 115, 

Nepřijati - 114, 113, 51, 180, 82, 99, 155, 222, 187, 127, 181, 100, 162, 91, 83, 292, 226, 79, 289, 305, 249, 259, 112, 244, 132, 134, 111, 268, 252, 42

Aranžéř- zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati -  255, 262, 296, 301, 211, 274, 261, 193, 92, 295, 168, 121, 189, 170, 198, 130, 126, 147, 89, 60

Nepřijati - 65, 203, 153, 184, 288, 207

Pekař- zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati - 234, 72, 166, 265, 101, 163, 78, 174, 136, 109, 258, 113, 128, 253, 305, 111, 226

Nepřijati - 311, 99, 406

Prodavač- zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati - 302, 125, 177, 120, 200, 135

Nepřijati - 242, 185, 77

Výsledky učebních oborů byly zvěřejněny dne 22. 4. 2018.

Mgr. Štefan Klíma

Dnes byly žákům, kteří se hlásí na naši školu, odeslány na emailovou adresu uvedenou v přihlášce pozvánky k přijímacím zkouškám na 1. i 2. termín.

V Mladé Boleslavi a v okolních lokalitách je aktuálně veliký nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Proto naše škola požádala o možnost otevírat dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mohu s potěšením oznámit, že k 1. 9. 2018 budeme otevírat dvě třídy (až 60 žáků) oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

V naší škole máme kapacitu naplněnou natolik, že nám naopak neumožní otevřít plánovaný nový obor Grafik a že již nebudeme otevírat obor Ekonomika a podnikání. 

Pro přijímací řízení máme připravenu tuto nabídku oborů:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - 60 žáků (moderní obor s velikou perspektivou, 100 % přijetím na VŠ i 100% umístěním v MŠ)

Informační služby - 30 žáků (perspektivní obor s možností nástupu do státní správy)

Obchodník - 30 žáků (rovnocenný obor k Ekonomice a podnikání, navíc s praxí jednou týdně a tudíž s finanční odměnou, možnost získat výuční list) - v budoucnu vedoucí směny, vedoucí obchodu, majitel obchodu, obchodní zástupce, vedoucí malé provozovny...

Cukrář - 24 žáků (obor úspěšný v domácích i mezinárodních soutěžích)

Pekař - 30 žáků (žádaný obor s možností následného podnikání)

Aranžér - 20 žáků (designový grafik - obor s moderními prvky, počítačovou grafikou...)

Prodavač - 30 žáků (pro obrovský nedostatek pracovníků velmi žádaný obor, poptávaný zaměstnavateli)

Kritéria přijetí do jednotlivých oborů budou vydána v druhé polovině prosince !!!