Dnes byly žákům, kteří se hlásí na naši školu, odeslány na emailovou adresu uvedenou v přihlášce pozvánky k přijímacím zkouškám na 1. i 2. termín.

V Mladé Boleslavi a v okolních lokalitách je aktuálně veliký nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Proto naše škola požádala o možnost otevírat dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mohu s potěšením oznámit, že k 1. 9. 2018 budeme otevírat dvě třídy (až 60 žáků) oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

V naší škole máme kapacitu naplněnou natolik, že nám naopak neumožní otevřít plánovaný nový obor Grafik a že již nebudeme otevírat obor Ekonomika a podnikání. 

Pro přijímací řízení máme připravenu tuto nabídku oborů:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - 60 žáků (moderní obor s velikou perspektivou, 100 % přijetím na VŠ i 100% umístěním v MŠ)

Informační služby - 30 žáků (perspektivní obor s možností nástupu do státní správy)

Obchodník - 30 žáků (rovnocenný obor k Ekonomice a podnikání, navíc s praxí jednou týdně a tudíž s finanční odměnou, možnost získat výuční list) - v budoucnu vedoucí směny, vedoucí obchodu, majitel obchodu, obchodní zástupce, vedoucí malé provozovny...

Cukrář - 24 žáků (obor úspěšný v domácích i mezinárodních soutěžích)

Pekař - 30 žáků (žádaný obor s možností následného podnikání)

Aranžér - 20 žáků (designový grafik - obor s moderními prvky, počítačovou grafikou...)

Prodavač - 30 žáků (pro obrovský nedostatek pracovníků velmi žádaný obor, poptávaný zaměstnavateli)

Kritéria přijetí do jednotlivých oborů budou vydána v druhé polovině prosince !!!

 

Horká zpráva z cukrářské soutěže ve Vlašimi praví, že naše cukrářky Simona Kotyková a Kateřina Korfová obhájily pro naši školu ZLATO!!!! Náš dort získal plný počet bodů!!! Gratulujeme a děkuji děvčatům i paní učitelce Novákové, která děvčata připravovala.

Podívejte se, jaké prostory v naší škole využíváme - učebny, školní cukrárnu, pekárnu...

 

 

 

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno pro výuku v budově školy a pro školní obchody, a to z technických důvodů.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Čas prázdnin se nám nachýlil k samému závěru. V pondělí 4. září zahájíme výuku v novém školním roce.

Druhé a vyšší ročníky začínají v pondělí v 8.15 ve svých učebnách. Výuka bude u těchto tříd končit cca v 9.30 hodin.

Žáci prvních ročníků zahájí v aule VŠ. Sraz je na parkovišti u kostele vedle školy v 7.45 hodin. Organizace bude následující - u hlavního vchodu bude recepce. Zde příchozím sdělí recepční, ve kterém prostoru parkoviště se nachází jejich třídní učitelka (třídní učitel) s asistentkou. Každá třída bude označena odlišnou barvou deštníku. Slavnostní zahájení je otevřené i rodičům a příbuzným.

Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých učeben. Rodiče mohou počkat na chodbách či v odpočívacích částech školy. Předpokládaný konec prvního dne prvních ročníků je cca v 11.00 hodin.

Z důvodu předpokládaného špatného počasí nebude letos fotit společnou fotku žáků první den.

Po celé dopoledne bude otevřený kiosek. Průkazky budeme potvrzovat na sekretariátu od 9.30 do konce pracovní doby. Následující dny dle úředních hodin sekretariátu.

Nezapomeňte na přezůvky.

Obědy si v jídelně Střední průmyslové školy Mladá Boleslav můžete objednávat již nyní!

Zkratky v rozvrhu:

CA1 - společná třída cukrářů a aranžérů, první ročník

PEP1 - společná třída pekařů a prodavačů,  první ročník

ISO1 - společná třída obchodníků a žáků informačních služeb, první ročník

PG1 - předškolní a mimoškolní pedagogika, první ročník

Zkratky předmětů žákům vysvětlí třídní učitelé.

Přeji všem žákům krásné poslední prázdninové dny. Štefan Klíma