Vážení rodiče, vážené žákyně a vážení žáci, naše škola se ve středu 6. 11. připojí ke stávce. Proč? Důvodů je bohužel mnoho. Od zoufalého podfinancování celého školství, přes neustále bobtnající administrativu až po neplnění slibů, které nám vláda dala. Kolik z Vás by chtělo pracovat za 30,- Kč na hodinu? Kolik z Vás by chtělo rok co rok poslouchat, že učitelům byly přidány tisíce, ale skutečnost by byla zcela jiná? Podle tabulek je čistá mzda začínajícího VŠ učitele 21 tisíc. Moc bych si přál, abyste

Podrobné informace k přijímačkám nanečisto najdete na obrázku níže. Upozorňujeme všechny zájemce, že je potřeba se přihlásit prostřednictvím mailu. Naše škola pořádá přijímačky nanečisto pro všechny zájemce zdarma. Tato příprava je pro žáky devátých tříd ideální, neboť si vyzkouší oficiální testy, "osahají" si prostředí a pro ostré přijímací zkoušky si připraví nervovou soustavu. Těšíme se na vás....   :)

Fotografie ze všech adaptačních kurzů najdete (postupně) zde:

Čas prázdnin se nám nachýlil k samému závěru. V pondělí 2. září 2019 zahájíme výuku v novém školním roce.

Druhé a vyšší ročníky začínají v pondělí v 8.15 ve svých učebnách. Výuka bude v těchto třídách končit cca v 9.30 hodin společným focením.

Žáci prvních ročníků zahájí v aule. Sraz je na parkovišti u kostela vedle školy v 7.40 hodin. Přijďte prosím včas. 

Je to sice k nevíře, ale v okamžiku, kdy píši tyto řádky, zbývá do začátku školního roku již jen 16 dní. 

Někteří žáci zavítají do školy o 6 dní dříve - na opravné zkoušky (termíny najdete v kalendáři školy). Na přezkoušení přijďte včas. 

A co jsme připravili nového pro všechny naše žáky a zaměstnance?

Část školy byla vymalována, a to včetně dílen, kiosku či například učeben č. 63, 45, 64 ...

V některých učebnách jsme opravili zdi. V třetině učeben byly nainstalovány nové interaktivní dataprojektory. Dokončujeme úpravu obou hudeben a velké úpravy v kiosku. 

V téměř všech učebnách budou mít učitelé nové katedry, ve kterých je "tunel" na kabely".

Ve všech učebnách jsme vyměnili (či vyměňujeme) poškozené žákovské stoly. 

Na základě vyhlášky č. 108/2005 Sb. se upravuje cena za ubytování v domově mládeže na 1.600,- Kč za měsíc,

a to od 1. 9. 2019. Výše měsíční úhrady za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci. Stravování realizujeme ve školní jídelně při SPŠ Mladá Boleslav. 

Většina pokojů je 3-lůžkových. Sociální zařízení prošlo kompletně rekonstrukcí. Po celém domově mládeže je k dispozici wi-fi připojení. Na každém pokoji je k dispozici notebook. V klubovně mohou žáci hrát na hudební nástroje či "mixovat" hudbu. 

Domov mládeže je v provozu od nedělního večera do pátečního rána.

Připravujeme navýšení kapacity domova mládeže o 35 žáků. O kapacitě budeme informovat aktuálně na webu školy. 

Ředitelství školy si vyhrazuje právo změny uvedených poplatků v závislosti na případné změně obecně platných právních předpisů pro oblast škol a domovů mládeže.