12. 1. 2012 předal hejtman MUDr. Rath škole dar na dostudování handicapovaného žáka a uvedl do provozu profesionální myčku na cukrárně, která byla hrazena Fondem hejtmana Středočeského kraje.

 

rath

 

 

pf

Obory Pečovatelka a Pedagog MŠ a volného času budou otevřeny ve školním roce 2013 / 2014