Dálkové studium – dny výuky ve školním roce 2013/2014:

D1

Po

D2

Út

D3

Čt

Dovolte mi, abych Vám - učitelům nejen na naší škole - popřál k dnešnímu svátku učitelů. Chtěl bych vám popřát hlavně mnoho sil v naší nelehké práci, hodně pohody, úsměvů a štěstí. Moc bych vám přál, abyste často zažívali pocit při odchodu ze třídy, který vás bude naplňovat a přesvědčovat, že naše práce má smysl. Popřeji vám též, aby se vám dařilo při přípravách na své hodiny, najít Ámosovo patero - úchvatnou názornost, šikovný systém, dokonalou soustavnost, buldočí vytrvalost, smysluplnou přiměřenost a aktivnost. Přeji vám, aby vaši žáci spadali pouze do kategorie - bystré a dělající radost, a aby se ve vašich třídách nevyskytovali žáci řadící se do skupiny - s nedostatkem bystré mysli, líní a vzpurní.
Inu, mnoho energie a úsměvů na rtu přeje váš "řídící" Štefan Ámos Klíma. ;)

Dny otevřených dveří máme za sebou. I nadále však je možné domluvit si prohlédnutí školy, a to telefonicky na telefonním čísle 326 321 649.

Pokud vyplňujete přihlášku a nebo se chystáte na její doručení do školy, připravili jsme pro vás ještě drobné shrnutí. 

Nahlédnout do školy můžete i v klidu domova zde:

 

Na základě vyhlášky č. 108/2005 Sb. se upravuje cena za ubytování v domově mládeže na 1.600,- Kč za měsíc,

a to od 1. 9. 2019. Výše měsíční úhrady za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci. Stravování realizujeme ve školní jídelně při SPŠ Mladá Boleslav. 

Většina pokojů je 3-lůžkových. Sociální zařízení prošlo kompletně rekonstrukcí. Po celém domově mládeže je k dispozici wi-fi připojení. Na každém pokoji je k dispozici notebook. V klubovně mohou žáci hrát na hudební nástroje či "mixovat" hudbu. 

Domov mládeže je v provozu od nedělního večera do pátečního rána.

Připravujeme navýšení kapacity domova mládeže o 35 žáků. O kapacitě budeme informovat aktuálně na webu školy. 

Ředitelství školy si vyhrazuje právo změny uvedených poplatků v závislosti na případné změně obecně platných právních předpisů pro oblast škol a domovů mládeže.

 

Pro zákazníky našeho školního obchodu Karmelka jsme připravili obrovské překvapení. Od 4. 4. 2016 rozšíříme sortiment v našem obchodě o zboží firmy Dortisimo.cz. Více ve vyjádření Dortisima:
Jelikož máme rádi malé a střední projekty, jsme rádi že jsme se mohli připojit k Integrované střední škole v Mladé Boleslavi Na Karmeli. Tato střední škola vlastní i úžasnou cukrárnu Karmelka a na tomto místě od 4.4. 
OTEVŘEME NOVOU POBOČKU Dortisima.
Další informace budeme přinášet během měsíce března.

Pro obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA   vypsal ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možno podat do 27. 6. 2019. Pro přijetí je nutno s přihláškou dodat výsledky přijímacích zkoušek z ČJ a M (oficiální zpráva z CERMATu). Následně ředitel školy stanoví termín přijímacích zkoušek - školní část, na který budete pozváni. Kritéria přijímacího řízení platí v nezměněné podobě. Pro druhé kolo je k dispozici 1 místo.

Pro obory ARANŽÉR a PEKAŘ vypsal ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možno podat do 27. 6. 2019. Po podání přihlášky obdržíte termín pohovoru. Pro přijetí na obor Aranžér je třeba dodat 5 výtvarných prací (podrobnosti najdete v kritériích pro přijetí - horní menu, "učební obory", "aranžér").

Pro obor INFORMAČNÍ SLUŽBY (specializace cestovní ruch) vypsal ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možno podat do 27. 6. 2019. Pro přijetí je nutno s přihláškou dodat výsledky přijímacích zkoušek z ČJ a M (oficiální zpráva z CERMATu). Následně ředitel školy stanoví termín pohovoru, na který budete pozváni.