Podpořte třídu O4 v soutěži o nejlepší maturitní tablo. Hlasovat můžete zde.

Upozorňuji všechny žáky, kteří přijdou v následujících dnech do školy na opravné zkoušky, že ve škole stále probíhají stavební práce při rekonstrukci osvětlení. Věnujte pohybu po škole zvýšenou pozornost a důslednou opatrnost. Děkuji. Štefan Klíma

Vážení rodiče, vážené žákyně a vážení žáci, naše škola se ve středu 6. 11. připojí ke stávce. Proč? Důvodů je bohužel mnoho. Od zoufalého podfinancování celého školství, přes neustále bobtnající administrativu až po neplnění slibů, které nám vláda dala. Kolik z Vás by chtělo pracovat za 30,- Kč na hodinu? Kolik z Vás by chtělo rok co rok poslouchat, že učitelům byly přidány tisíce, ale skutečnost by byla zcela jiná? Podle tabulek je čistá mzda začínajícího VŠ učitele 21 tisíc. Moc bych si přál, abyste

Dnes jedna informace pro uchazeče o obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika":
Švihadlové desatero:
 
10 krát přeskok snožmo
9 krát střídavě pravou a levou nohou
8 krát přeskok po pravé noze
7 krát přeskok po levé noze
6 krát snožmo se zkříženýma nohama
5 krát snožmo s točením švihadla vzad
4 krát snožmo s meziskokem
3 krát střídavě pravá, levá vzad
2 krát vajíčko snožmo, ruce před tělem překřížené
1 krát dvojšvih
Každý žák si přinese s sebou k přijímacímu řízení: švihadlo, cvičební úbor, sálovou obuv.

Vážení uchazeči, v těchto dnech rozesílám všem pozvánky k přijímacím pohovorům (u oboru Pedagogika k přijímacím zkouškám).

Vážení rodiče budoucích žáků prvních ročníků, zveme Vás na třídní schůzky před zahájením studia v naší škole. Termín třídních schůzek byl stanoven na 21. června 2016. Schůzky budou zahájeny v 16.00 hodin. Třídní učitelé Vás seznámí s požadavky na studium, sdělí Vám, jaké učebnice a pomůcky do prvního září budete muset zakoupit, popřípadě Vám poradí, kde je možno vše zakoupit. Projednají s Vámi realizaci adaptačních kurzů. Všichni třídní učitelé budou připraveni zodpovědět Vaše dotazy.

Rozpis učeben bude k dispozici u hlavního vchodu i na každém patře školy.

Vážení rodiče, úvodní třídní schůzky jsou velmi důležité. Vaše účast je nutná zejména proto, aby Vaše dcera – Váš syn mohl/a zažít úspěšný vstup na střední školu. Na úspěchu Vašich dětí nám velmi záleží.

Potvrďte prosím přijetí mailu a účast na třídních schůzkách (odpovědí na přijatý mail - obdržíte jej do 13. května). Těšíme se na Vás.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

V pondělí 28. června nás čeká série třídních schůzek pro budoucí první ročníky. Podrobnosti najdete v přiloženém obrázku. Schůzky proběhnou on-line přes platformu youtube a odkaz najdete zde v tomto článku krátce před zahájením. Otázky