V životě jsem četla hodně článků, které obvykle popisovaly „co něco je“. Snad i proto mě čtvrteční burza škol ve městě Mělníku přímo vyzvala, abych se na tuto tradiční akci podívala trochu jinak a napsala „co něčím vlastně není“.

Většina z nás by tedy asi začala  nějak takhle : „Na Burze škol v Mělníku nabízely školy ze středočeského kraje své studijní a učební obory…“. Nebo: „ Již tradičně se jako každý rok konala burza škol také v městě Mělníku …“. Jenomže když máte před sebou vidinu téměř celého dne stráveného ve vydýchané místnosti kulturního domu kde všichni dáváme návštěvníkům letáčky s obory studia a vysvětlujeme návštěvníkům proč studovat právě na naší škole, tak vás napadne, jestli je právě tohle ten nejúčinnější způsob jak získat v příštím roce nové uchazeče o studium na naší škole.