Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do programu Škola pro udržitelný život.

Naším úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města.

RAUT2011

Naše škola je zapojena již od roku 2009 do recyklačního programu Recyklohraní. Cílem tohoto projektu je vzdělávat žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných ve škole.

Ke konci října 2011 jsme jako škola nasbírali již 2960 bodů za několikanásobné naplnění sběrných nádob a jejich následný odvoz firmou ASEKOL a ECOBAT  k recyklaci.

Celý článek v PDF

Z provozních důvodů rozhodl ředitel školy  o vyhlášení ředitelského volna na dny

30. dubna a 7. května 2012.

Ředitelské volno 7. 5. 2012 platí pouze pro žáky nematuritních ročníků. V tento den budou řádně probíhat maturity. Zaměstnanci školy se ve dnech ředitelského volna zúčastní školení a maturit.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Ředitel školy vyhlašuje na den 30. 6. 2017 z provozně technických důvodů ředitelské volno (s výjimkou školního obchodu Karmelka). Zakončení školního roku se přesouvá na 29. 6. 2017 ve 12.00 hodin. Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Slavnostní zahájení školního roku - 4. září 2017:

Vyšší ročníky od 8.00 hodin ve svých učebnách (rozpis učeben bude zveřejněn poslední týden v srpnu).

První ročníky - sraz v 7.45 na parkovišti u kostela vedle naší školy, ceremoniál uvedení do školy bude následovat od 8.00 hodin v aule (slavnostní oblečení), rodiče jsou vítáni. Přibližně v 9.00 hodin budeme pokračovat fotografováním. První ročníky budou poté cca do 10.30 hodin se svými třídními učiteli v učebnách.

 

V uplynulých dnech první dva ročníky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na malém sále Domu kultury v Mladé Boleslavi ukázaly, co vše se za tento školní rok naučily.

Obě představení se opravdu povedla. Poděkování patří paní učitelkám - Benišové a Jenčíkové za přípravu děvčat, panu učiteli Paličkovi za doprovod, děvčatům za přípravu, parádní herecké i pěvecké výkony (včetně členům hudební skupiny Karmelská desítka), ale i všem rodičům a divákům, kteří přišli! Děkuji i všem kolegyním a kolegům, že přežili různé "ústrky" kvůli přípravám   Poděkování patří i všem pomocníkům - zvukaři, kameramanovi, fotografovi, paní učitelkám třídním, sponzorům...prostě všem. Byl to opravdu parádní zážitek. DÍKY.  Mgr. Štefan Klíma - ředitel školy