Slovo ředitele 30. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče, kolegyně a kolegové,

podzimní prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí se opět navracíme k distanční výuce. Po analýze prvních týdnů jsme učinili úpravy systému. I nadále zůstává prioritou výuka maturitních a odborných předmětů nutných k úspěšnému vykonání závěrečných a maturitních zkoušek. Pro následující tři týdny jsme stanovili mírný nárůst počtu video hodin – v průměru má každá třída 3 – 4 takovéto hodiny denně - myslím, že s tímto počtem jsme rozumní a rozhodně se nechceme přiřadit k mnoha školám, které mají takovéto hodiny od osmi ráno do půl čtvrté odpoledne. Kombinované hodiny zůstávají na stejné úrovni. Žáci mohou ale i nadále využívat konzultace a já vás prosím, abyste se v případě potřeby nestyděli a své učitele kontaktovali. Rádi vám pomůžeme. Berte prosím současnou úpravu pozitivně, děláme ji s ohledem na vás – žáky, abychom vše zvládli co nejlépe. 😊

Nové rozvrhy uvidíte na webu v odkaze rozvrhy. Video hodiny jsou označené zeleným písmenem D. Kombinované hodiny jsou označené fialovým písmenem S (bohužel Bakaláři mi neumožňují naši oranžovou). Upozorňuji, že v některých mobilních telefonech se toto označení ukáže teprve tehdy, když mobil otočíte do vodorovné pozice (na ležato). Protože systém neumí rozdělit označení v dělených hodinách, vysvětlí žákům jednotliví učitelé drobné změny mezi oranžovými a zelenými hodinami v několika málo dvou oborových třídách. Po třech týdnech nově nastavený systém opět vyhodnotíme. Opět oslovím i jednotlivé třídy a poprosím je přes „tiskové mluvčí tříd“ o zpětnou vazbu.

V tuto chvíli bych chtěl pochválit naprostou většinu žáků za jejich dosavadní přístup k výuce. Vydržte prosím v nasazení, a i nadále pokračujte v pozitivním přístupu k distanční výuce. Jiný typ výuky nám prostě současná situace nenabízí. I v naší škole máme „pár“ žáků, kterým nedochází, že distanční výuka je povinná. Je samozřejmě čeká řízení s ředitelem o případném ukončení studia v naší škole. Přesto bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že jsem rád, že naprostá většina žáků funguje tak, jak se patří.

Poděkovat bych chtěl i všem zaměstnancům za jejich práci. Učitelé neustále inovují distanční výuku, další pracovníci obětavě zajišťují provoz školy, cukrárny, lahůdkárny a pekárny a Karmelky. Moc jim za to děkuji. Vím, jak je současná doba náročná. O to více si cením i toho, že v pondělí rozjíždíme výrobu našeho proslulého cukroví!

Rodiče prosím, aby i nadále měli trpělivost se současným systémem. Lepší zatím nikdo nevymyslel. Zároveň prosím o pochopení, blížící se třídní schůzky odložím na zatím neurčitý termín. Předpokládáme, že proběhnou video formou.  Nebojte se toho, půjde o jednoduchý systém prostřednictvím aplikace Teams, kde mají všichni žáci svůj profil. Přes něj třídní schůzky zrealizujeme.

Nedávno jsem četl moc hezký text o tom, jak zvládnout krizové situace. Dovolil jsem si jej upravit a v pár řádcích vám jej také nabízím. Pro udržení hodnoty svého života je dobré udržovat výkony – uvařím, opravím, vyměním, pomohu, udělám, dojdu…   Je dobré věnovat se i zážitkům – vidět východ slunce, hezký film, povídat si s kamarády, užít si den s blízkými… Pozitivní na této době může být třeba už jen to, že můžeme daleko více času věnovat svým partnerům, kamarádům, rodičům, prarodičům…. V neposlední řadě je důležitý náš životní postoj. Tedy to, snažit se postavit se k případným problémům čelem. Být trpělivý, nezapomínat na respekt, odhodit sobectví a snažit se brát i mrzuté věci s úsměvem na tváři. Trochu příkře řečeno, ze současné situace se nepo…. Neposadit na zem. Ono zase bude dobře. 😊

Závěrem mám velkou SOUTĚŽ pro všechny naše třídy (obory) na téma „MOJE TŘÍDA, MŮJ OBOR V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY“. Soutěž o velké ceny – rozdělíme ji na dvě skupiny – pro třídy učebních oborů a pro třídy maturitních oborů. V každé skupině obdrží vítězná třída 5.000,- Kč, druhá 3.000,- Kč a třetí 2.000,- Kč poukázku na výlet či například do restaurace či na nějakou únikovku. Cílem tříd (oborů) je vytvořit 2 – 3 minutové video, které vtipně bude ukazovat vaše činnosti v této době distanční výuky. To, jak se věnujete výuce či praktickým dovednostem. Video může být složeno z krátkých cca „3 – 5“ vteřinových sekvencí. Mohou v něm být i fotky. Ve videu by měli být zapojeni všichni nebo skoro všichni žáci. Rozlišení videa by mělo být alespoň v televizním formátu. Dvou oborové třídy prosím, aby každý obor natočil své video. Hotová videa zasílejte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 9. 11. 2020 do 20.00 hodin. Následně všechny videa zveřejníme a v anketě budou moci hlasovat všichni lidé (nejen žáci) na školním facebooku. Hlasování ukončíme 15. 11. a další den vyhlásíme výsledky. Těším se, že se zúčastní úplně všechny třídy a že uvidíme luxusní videa, protože vím, že v dnešní technické době jste schopni vytvořit parádní věci. Případné dotazy mi prosím posílejte na můj messenger Ámos Kl.

Vážení žáci a rodiče, kolegyně a kolegové, čeká nás deštivý týden, ale berme to pozitivně. Mnoho měsíců naše zem prahla po vodě. Nyní se jí dostává. A my těch pět, šest dní vydržíme. Těšme se na následné sluníčko, které nás opět snad prohřeje a zlepší naši pohodu. Mějte všichni pěkné dny se spoustou dobrých zpráv a samozřejmě všem posílám i přání pevného zdraví a pohody. 😊

Štefan Klíma, ředitel školy

A ještě nádherný svit slunce na naši školu.

       

 

23. 10. 2020

Dnešním dnem končí první část distanční výuky. V pondělí začínají žákům podzimní Covid prázdniny, které potrvají až do neděle 1. listopadu. V době prázdnin nebude probíhat výuka. Prosím žáky, aby příští týden využili k regeneraci, ale zároveň také k přiměřenému sportování, k procházkám v přírodě a ke zlepšování své imunity. Nezapomínejte i na své blízké, někteří potřebují vaši pomoc, jiné potěší popovídání si třeba po telefonu. Myslete na to, že všichni budeme jednou staří a třeba i sami a každé dobré slůvko potěší. Určitě můžete následující dny využít i ke komunikaci s kamarády a spolužáky, k čemuž jistě využíváte hlavně současných technologických vymožeností. Smiřme se prostě s tím, že v našem dlouhém životě se prostě na pár měsíců omezíme. Možná nás to naučí více si vážit věcí, které jsme měli. A až virus pořešíme, zase je postupně získáme zpět. Možná pomaleji, než bychom chtěli, ale každého úsilí povede k cíli.

     Moc vás také prosím, buďte opatrní a dávejte na sebe pozor. :) 

Několik dní připravuji "upgrade" našeho systému distanční výuky. Sbírám data a dělám analýzu, abychom systém vylepšili. Musíme to udělat, protože dnes je již jasné, že distanční výuka bude trvat poněkud déle, než jsme předpokládali a než bychom si přáli. Změny připravuji i z toho důvodu, abychom mohli dostát slibu, že maturanty a závěrečné ročníky učebních oborů připravíme na jejich velké zkoušky. Za naši školu mám dobrý pocit, že distanční výuku vylepšujeme. Že se na zkvalitňování podílí většina pedagogických pracovníků školy. 

Připravili jsme pro naše žáky i speciální skupinu, ve které si mohou procvičovat učivo anglického jazyka. Hledáme možnosti, abychom tento projekt rozšířili i na další předměty. Pro učební obory připravujeme úpravu a rozšíření distanční výuky i do týdnů jejich odborného výcviku.  

Naše škola i nadále pokračuje ve výrobě na cukrářské a pekařské dílně. Karmelka je i nadále otevřená pro naše zákazníky. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům dílen a obchodu, kteří i v této nelehké době pokračují v práci. Jejich současná práce je mimořádně náročná a mají mé obrovské uznání. Smekám před nimi klobouk. :)

Vážení žáci, rodiče, kolegyně, kolegové, vím, že distanční výuka je nouzovým řešením. Řešením, které je pro učitele mimořádně náročné (a to mi věřte), pro žáky poněkud nepříjemné a pro rodiče stresující. Přesto si musíme "nalít čistého vína". Je to v současnosti jediné možné řešení. Musíme se s tím smířit. Prosím vás všechny o pozitivní spolupráci. Mám zprávy některých učitelů, že jsou třídy, které spolupracují skvěle.  Těm děkuji a věřím, že budu moci děkovat všem žákům naší školy. Vidím, že učitelé opravdu učí s nejvyšším nasazením a já jim za to děkuji. Znovu bych chtěl zopakovat, že věřím, že celou situaci zvládneme nejlépe, jak to půjde. Snažíme se o to, snažte se o to. Věřím, věřte. :)

Konec slov - přeji vám všem pěkné, klidné a slunečné prázdniny. Přeji vám všem jen samé dobré zprávy. Přeji vám všem, abyste na tváři mohli mít stále úsměv a v duši klid a pohodu. 

Pěkné dny všem přeje Štefan Klíma. 

Na základě pokynu nového MZ vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Zároveň žádám všechny žáky, aby nechodili do malých uzavřených prostor a nezdržovali se ani v obchodních centrech. Ředitelské volno se týká výuky ve škole - netýká se praxí mimo školu (tam nejsou žáci ve velkých třídních skupinách). Karmelka bude otevřená - všechny zakázky vyrobíme. Páteční výroba se přesouvá na čtvrtek a dokončení výroby a expedici zajistí zaměstnanci školy.
Věřím, že žáci pochopí, že opatření činím v jejich zájmu. Každá i drobnost, která pomůže eliminovat virus, je dobrá. Myslete prosím nejen na sebe, ale především na své blízké, seniory (i my budeme jednou staří), kamarády, spolužáky, rodinu...

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, chtěl bych, abyste věděli, že na rozdíl od státu jsme se o prázdninách v naší škole připravili na různé varianty vývoje. Očekávali jsme, že se může stát doslova cokoli. Je pravda, že jsme doufali, že ani jednu z připravených variant nebudeme muset použít. Nyní nastala situace, že jsme v neděli 6. 9. spustili krizové řízení školy, která nám umožňuje pružně reagovat na vývoj. V neděli jsme byli prvně informováni, že dva naši žáci (nerozlišuji pohlaví) byli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. To však ještě neznamená, že jsou pozitivní. Ještě v neděli jsme spustili připravená opatření a čekali na další zprávy. Všechna opatření byla preventivní.
Proto nás dnes informace o jednom pozitivně testovaném nepřekvapila a byli jsme schopni okamžitě reagovat. Telefonicky jsme kontaktovali všechny vytrasované osoby, včetně pracovníků školy a vysvětlili jsme jim, jaký bude postup den po dni. Ihned jsme provedli mimořádnou dezinfekci prostor školy.
Přijali jsme i další opatření tak, abychom eliminovali možnost nákazy. Děláme opravdu vše možné a troufám si tvrdit, že jdeme i za hranice. Děláme vše pro to, abychom ochránili všechny v naší škole.
Je velmi smutné, že MŠMT ani MZ nebylo dodnes schopné pomoci školám. Ředitelé škol nemají naprosto žádný návod, jak postupovat. Na nich visí obrovská zodpovědnost. To oni musí rozhodnout, jaké kroky se v jejich škole, jídelně, domově mládeže či ve školních dílnách a obchodech budou dělat. Dosud jsme od státu neobdrželi ani jednu jedinou korunu za zajištění hygienických podmínek ve škole! Přesto jsme výborně vybaveni vším na trhu dostupným.
Mějte prosím tedy trpělivost a věřte mi a nám, že uděláme vše, co je třeba.
Děkuji všem, že zachováváte s námi chladnou hlavu a že dodržujete přijatá opatření.
V žádném případě nechci nastavovat v naší škole pravidla, která by byla přehnaná. Snažíme se vytvořit podmínky, které nezlikvidují pohodovou atmosféru v naší škole. Atmosféru, které si tak vážím.
Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, dny příští zvládneme a zase bude fajn. Jen to pár dní bude náročnější.

Zase bude svítit slunce nad naší Alma mater.
Štefan Klíma

 

Třída IS4 je od tohoto okamžiku v karanténě - jeden z žáků třídy byl pozitivně testován. Žákům ostatních tříd nehrozí žádné nebezpečí, neboť pozitivně testovaný žák byl ve škole pouze v pondělí. Bohužel v karanténě je i několik pedagogických pracovníků školy, proto budeme upravovat rozvrhy, a některé třídy budou mít BZV. Přijali jsme ve škole další epidemiologická opatření. Právě probíhá mimořádná dezinfekce některých prostor.


Prosím všechny žáky, aby dodržovali základní hygienická pravidla - pravidelně si myli či dezinfikovali ruce, dodržovali odstupy a ve společných prostorech nosili roušky. Zároveň vás všechny prosím - buďte ohleduplní, nechoďte do školy, pokud cítíte, že vám není dobře. Zároveň prosím, nedělejte paniku. Vše zvládneme. Jsme připraveni. Víme, co je třeba, a v naší škole uděláme vše, co umíme. 

 

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Klíčové je zejména - udržování vzdálenosti, větrání a dle MZ nošení roušek.

Rodiče roušky nosit musí.

Dle Ministerstva zdravotnictví se na některé osoby tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

Ředitel školy rozhodl, že maturanti musí před vstupem do školy nasadit roušku. Tu musí mít po celou dobu ve společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety). V učebnách maturanti nemusí mít roušku nasazenou. V případě, že maturant nebude vybaven rouškou, může si ji zakoupit u vchodu do školy na recepci. Cena chirurgické třívrstvé roušky je 20,- Kč.

Ředitel školy žádá všechny maturanty, aby dodržovali všechna hygienická nařízení, aby si u vchodu dezinfikovali ruce, stejně tak před vstupem do učebny. 

Vážení žáci, zaměstnanci, rodiče,

začíná nám nový školní rok. Bude to rok, který nám přináší velkou proměnu školy. Do konce září by měla být hotová půdní vestavba, která nám přinese krásné prostory pro odborný výcvik oboru Aranžér a zároveň učebnu počítačové grafiky, malé divadlo, jazykovou učebnu a kabinety. Bude to i rok, ve kterém otevíráme nový domov mládeže. Kapacita ubytovaných žáků se tak zvyšuje na 70. V příštím roce po dalších stavebních úpravách bychom rádi kapacitu ještě navýšili na 80 žáků. Čeká nás školní rok, v němž budeme pokračovat v cestě za co nejkvalitnějším vzdělávání našich žáků. Začíná nám období, ve kterém svým způsobem vstupujeme do neznáma. Nikdo nedokáže předpovědět, jak bude probíhat výuka. Naše škola je připravena snad na vše. Jsme schopni kdykoli přejít na výuku "sudá x lichá" = rozdělíme třídu na dvě skupiny, jedna bude týden ve škole a druhá se bude připravovat doma a další týden se prohodí. Jsme připraveni kdykoli ihned přejít na distanční výuku. Budeme doufat, že ani jedno nebude potřeba. O prázdninách jsme digitalizovali další stovky stránek výukových materiálů. Ty všechny najdete na našem webu. Škola je vybavena hygienickými prostředky a vším potřebným proti "koroně". Prosím všechny žáky, aby přijímali nastavený systém s pokorou. Snažili jsme se jej vyladit tak, aby byl optimální. Aby nebyl ani rizikový, ale ani příliš striktní - k nevydržení. Nedodržování nastavených pravidel však může vést ke zpřísnění. Myslete na to.  Prosím všechny žáky, aby se také zbytečně nezdržovali na chodbách a na toaletách. Nebraňte ani učitelům, aby větrali. To vše je především ve vašem zájmu. 

Shrnuto, udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom mohli vzdělávat a vychovávat naše žáky, jak nejlépe umíme. 

Vážení žáci, připravili jsme vám v naší škole příjemné prostředí. Nyní je jen na vás, co si ze školy budete chtít "odnést". My vám podáváme pomocnou ruku, otevíráme vám dveře za poznáním a uděláme pro vás vše, co budeme umět. Každý z vás vše svojí pílí a tím, jak moc bude chtít ovlivnit to, co vše bude znát a umět, rozhodnete o svém vzdělání. Myslete na to. Nadání není vše. A naopak - i méně nadaní mohou v naší škole zářit. Píle a snaha jsou rozhodující. 

Vážení rodiče, vám přejeme, aby školní rok proběhl v co největším klidu a abyste vlastně ani neměli důvod řešit jakýkoli problém. A když už něco bude potřeba, neváhejte a kontaktujte. Jsme tu pro vás. 

Vážení zaměstnanci, vám přeji hlavně pevné zdraví a pevné nervy. A děkuji vám za přípravu školy, která letos opravdu nebyla vůbec lehká. 

Závěrem bych chtěl připomenout, že ředitel naší školy je takový "Brutální laskavec". Budu velmi rád, když budu moci ukazovat laskavou část mé osoby. Ale věřte, že to "brutální" bude použito, pokud to bude třeba. Věřím, že celý školní rok bude v naší škole opět pohodový a že si jej společně užijeme. Věřím, že i v této době bude spousta super dní a že vás všechny čeká spousta zážitků. Pěkné dny. 

Štefan Klíma, ředitel školy

 

Platby:

Klíč - 150,- nevratná (ztráta 500,- Kč)

Čipová karta školy - 150,- Kč  

SRPŠ - 400,- Kč v říjnu

Halenky, košile, rondony - cca 550,- Kč (bude upřesněno po info od dodavatele)

Je něco málo před pátou ranní a sousedovic kohout už zase kokrhá. Dnes mě čeká den D. Hned od rána nás čekají přijímací zkoušky z tělocviku, hudebních dovedností a pohovory. K tomu pokračuje ve škole všemi velmi oblíbený audit hospodaření školy. A aby toho nebylo málo, řešíme ještě maturity a závěrečné zkoušky, k tomu